Ventilace šindelové střechy

.

.

Vzduch, který je takto do střešní konstrukce přiveden, zmenšuje rozdíl mezi teplotou na střeše a v podkroví a zároveň prouděním vzduchu zabraňuje vzniku kondenzace a případně vyfukuje vzniklou kondenzaci.

Odvětrání střechy zároveň slouží k prodloužení životnosti střešní krytiny, protože ta není vystavena extrémním teplotním šokům (např. letní bouřky).

Požadavky na odvětrání stanovují české normy a požadavky výrobců střešních krytin. Níže v článku se dozvíte, jak musíte navrhnout a odvětrat šindelovou střechu.

Je potřeba střechu vždy odvětrat?

V případě střech, u kterých je vytvořeno zateplené podkroví, je nutné je vždy správně odvětrat. Předejde se tak možným problémům s kondenzací, prodlouží se životnost krytiny a ušetří se také mnohdy za spotřebu energií.

V případě střech, které mají otevřenou půdu, která není vytápěna, nejsou požadavky na odvětrání tak striktní, i když i u takové střechy je nutné zajistit nasávání vzduchu do střechy a možnost vyfukování vzduchu ze střechy.

 

Jak na odvětrání šindelových střech?

Jakmile se slepí termobody na jednotlivých plátech šindele k sobě, povrch střechy se uzavře a nelze počítat s účinnou provzdušností ve spojích jednotlivých šablon. Ventilaci vzduchu musíme proto zajistit pod záklopem mezi izolační vrstvou a střešním poklopem a to na celé ploše střechy od okapů dole, až po vrchol střechy.

Správnou ventilací šindelové střechy se přirozeně vyrovnají teplotní rozdíly vně a uvnitř střešního pláště. Tím zůstává střešní konstrukce nepoškozená a zdravě odolává náhlým teplotním změnám. V zimě leží na střeše sníh nebo námraza, naproti tomu se v podkroví topí a ke střešnímu plášti stoupá teplo. V létě je střecha naopak vyhřátá (a to třeba až na teplotu 90°C), avšak v místnostech jsou teploty nižší (v případě používání klimatizací výrazně nižší). V podstřešních místnostech mohou být umístěny koupelny, kuchyně, ložnice a další místnosti, ve kterých vzniká pára, tedy voda v drobných mikročásticích, která stoupá ke stropu a snaží se dostat střešním pláštěm pryč. Všechny tyto protichůdné vlivy se střetávají ve střešní konstrukci – a jen díky správnému ventilačnímu systému je střecha spolehlivě zvládne. 

 

 

Střecha postrádá odvětrávání, chybí vzduchová mezera mezi záklopem a konstrukcí. 
Důsledky: uvnitř střešní konstrukce vznikají v létě velmi vysoké teploty, v zimních měsících kondenzuje teplý vzduch unikající z podkrovních místností, čímž dochází k vysrážení teplého vzduchu na spodní straně šindelů nebo záklopu do formy kapalného skupenství – vody, která pak stéká zpět do střešní konstrukce a může ji poškodit.

<<<  neodvětraná střecha

Střecha je správně odvětraná Zde existuje průduch mezi záklopem a konstrukcí. Vzduch je nasáván u přesahů střechy u okapové hrany, probíhá pod záklopem v odvětrané mezeře a je vyfukován v hřebeni nebo co nejvýše u hřebene. Teplota ve střešní konstrukci je nižší a cirkulující vzduch v odvětrané mezeře zdravě ventiluje celý prostor, čímž dochází k odvodu kondenzátu v zimě či nadměrného tepla v létě, tím je střešní konstrukce ochráněna a prodloužena celková životnost střechy. 

<<<  správně odvětraná střecha

Jak na odvětrání

Ideální je vytvoření vyváženého ventilačního systému, který negativním vlivům zabraňuje. Pomocí průduchů je vzduch nasáván u okapové hrany, probíhá pod záklopem v odvětrané mezeře a je vyfukován v hřebeni. V případě zateplení střechy mezi krokvemi nebo nad krokvemi je nutné na tepelnou izolaci instalovat difúzní fólii (dle norem definována jako pojistná hydroizolační vrstva), která zabraňuje vnikání kondenzace a vnikání proudícího vzduchu v odvětrané mezeře do tepelně-izolační vrstvy (vaty nebo PIR izolace).

Díky těmto opatřením je teplota střechy vyváženější a dochází k odvodu kondenzovaného vzduchu a nadměrného tepla.

 

Co je odvětraná mezera a jak ji vytvořit?

Odvětraná mezera je prostor mezi záklopem střechy a zateplenou částí podkroví. Odvětraná mezera plní několik úloh: odvádí vodu vzniklou v důsledku působení rosného bodu, odvádí vlhkost prostupující ze špatně parouzavřeného prostoru v podkroví, snižuje rozdíly teplot na střešní krytině a v podstřeší a snižuje teplotu rozpálené krytiny v létě. Odvětrané mezeře, je tedy nutné věnovat taktéž v rámci celé konstrukce střechy dostatečnou pozornost.

Odvětraná mezera se navrhuje u dvouplášťových nebo tříplášťových střech a standardně se vytváří položením kontralatí v šířce 4cm souběžně na krokve a do tohoto prostoru nejsou instalovány žádné předměty (především tepelná izolace), které by zabraňovaly tahu vzduchu od okapů ke hřebeni.

U střech, které jsou již pokryty šindeli nebo jakoukoliv jinou krytinou, jež je instalována přímo na krokvích a které jsou dodatečně zateplovány zevnitř (vložením vaty mezi krokve) je nutné vytvořit odvětranou mezeru jinak (např. vydrátkováním prostoru v horní části krokve tak, aby se tam nedostala vata a neuzavřela prostor pro proudění vzduchu nebo nějakým jiným způsobem). Zároveň je nutné zajistit nasávání vzduchu do takto vytvořené odvětrané mezery provrtaním otvorů u okapové hrany nebo v atice.

V případě, že střecha nemá odvětrávanou mezeru, je špatně navržena, nebo nezabezpečuje dostatečné odvětrání, může docházet ke kondenzaci vody a k předčasnému stárnutí střešní krytiny. Na nevhodně nebo nedostatečně odvětrané střechy neposkytují výrobci záruky a v případě reklamací takové střechy neakceptují. Určitě si tedy pohlídejte, abyste měli střechu nejen správně položenou, ale i správně odvětranou!

 

Jak vypočítat odvětrání střechy?

Pro výpočet množství odvětrání (především odvětrávačů u hřebene) používá IKO pravidlo 1/300, tzn. že na každých 300cm² plochy střechy musí být navržen 1cm² odvětrání.

Polovina odvětrání musí být ve formě nasávání vzduchu (škvíra na výšku kontralatě u okapu), druhá polovina ve formě výfuku vzduchu ve vrcholu střechy. Standardní 150m² střecha tedy potřebuje 5000 cm² odvětrání, z toho 2500 cm² v podobě nasávání vzduchu a 2500 cm² formou výfuků u hřebene.

Výpočet:

150m² = 1 500 000cm²/300 = 5000 cm² *50% = 2500 cm² pro odvětrání hřebene

Při znalosti plochy odvětrání odvětrávačů IKO bude potřeba do střechy instalovat 9 bm IKO Armourvent Multi (plocha odvětrání 275m²/bm, tzn. 2500/275=9,09bm) nebo 83 kusů IKO Armourvent Special (plocha odvětrání 30cm²/ks, tzn. 2500/30=83ks). V případě, že bude střecha dobře parouzavřená (bude použita správně parotěsná fólie) je možné snížit množství o 40%, tedy 5,4 bm IKO Armourvent Multi a 50 ks IKO Armourvent Special.Pro výpočet množství odvětrání můžete použít i náš výpočetní program, který Vám také spočítá spotřebu šindelů a veškerého příslušenství IKO na Vaší střeše. Pro více informací se podívejte na návod pro správnou ventilaci šindelových střech pomocí Armourvent Multi.

Pokud není některá z vrstev střešního pláště správně navržena a vytvořena, může dojít k proniknutí vlhkosti do střešního pláště, což většinou neblaze zasahuje tepelnou izolaci, která ztrácí své vlastnosti a přestává tepelně izolovat a může vznikat hniloba u dřevěných konstrukcí a plísně v obytných prostorách.

Pro správně fungující střechu je tedy nutné dodržet nejen všechny návody na pokládku krytiny, ale vyřešit správně i skladbu celého střešního pláště.

Podívejte se na odvětrávače IKO, kterými můžete odvětrat jakoukoliv střechu.

↓↓↓