Ventilated roof

Vse kar morate vedeti o prezračevanju strehe in podstrešja

Prezračevanje strehe z bitumenskimi skodlami je zelo pomembno in ima veliko prednosti. Znižuje temperaturo strešne površine in prostora neposredno pod njo, ščiti strešno konstrukcijo in preprečuje kopičenje vlage na podstrešju. Poglejmo si razloge za prezračevanje strehe / podstrešja.

1. Kaj je prezračevanje strehe / podstrešja?

Prezračevanje  preprosto pomeni omogočanje prostega pretoka zraka skozi podstrešni prostor.

Za pravilno prezračevanje je potrebno zagotoviti prost pretok zraka pod strešno površino in sicer50% za vstop zraka na spodnejm delu strehe in 50%  za izhod zraka zgoraj blizu slemena ali na samem slemenu. Izhod zraka mora biti najmanj 91cm višje od vhodnih odprtin.

2. Zakaj prezračevati streho / podstrešje?

Toplota in vlaga sta lahko sovražnika strehe pokrite s skodlami. Da bi zmanjšali možnost poškodb, mora biti streha konstantno prezračevana vse leto, ne glede na geografsko področje.

 • Kopičenje toplote na neprezračevanih podstrehah poškoduje skodle, in seva toploto v bivalni del. V neobdelanih podstrešjih temperature poleti pogosto presegajo > 66 °C, kar povzroča nelagodje v bivalnem prostoru in celo povečuje porabo energije (zaradi neučinkovite klimatske naprave)!
 • Nepravilno izveden dovod zraka je pogosto vzrok za težave z vlago na podstrešjih. Vlaga je sovražnik strehe številka 1, ki povzroča gnitje, plesen, mehurjenje skodel in zmanjšuje učinkovitost izolacije! Na podstrešjih, ki niso pravilno prezračena, se v notranjosti zaradi kondenzacije kopiči vlaga. Zrak v nepravilno prezračenem podstrešju bo vedno toplejši kot zrak zunaj. Ko pride toplejši in vlažen zrak v stik s hladnejšo strešno kritino ali drugimi konstrukcijskimi elementi, se bo pojavila kondenzacija.

 

 !!! POMEMBNO:

 • Pravilno prezračevanje preprečuje nabiranje toplote in vlage na podstrešju
 • Pravilno prezračevanje odpravi plesen, ki lahko povzroča večje zdravstvene težave!
 • Za razraščanje plesnih spor plesen potrebuje vir hrane, to je toploto in vlago. Če zaznate vonj po plesni je potrebna izredna pozornost!
 • Pri vseh proizvajalcih bitumenskih skodel velja, da garancija ni veljavna, če so skodle položene na strehe z nepravilno izvedenim prezračevajem!
 • Če želite potrditi garancijo proizvajalca skodel, upoštevajte njegova navodila za pravilno polaganje, pri čemer je prezračevanje ena od glavnih stvari, ki jih morate upoštevati.
 • Ustreznega prezračevanja ne pogojujejo le proizvajalci skodel, temveč to zahtevajo tudi gradbeni predpisi. Pomen prezračevanja poudarjajo tudi komunalna podjetja, dobavitelji in monterji klimatizacije, proizvajalci izolacije, mavčnih plošč, barv, talnih oblog, pohištva, vrat in oken.

3. Kako zgraditi prezračevano streho oz. podstrešje?

1. IKO skodle
2. Podložni trak IKO
3. Lesena strešna ploskev
4. Prezračevalna zračna odprtina oz. kanal
5. Izolacija
6. Parna zapora
7. Strop

Da bo streha pravilno prezračevana, moramo pod strešno ploskvijo zagotoviti odprt prostor, ki bo omogočal neprekinjen pretok zraka skozi ta podstrešni prostor. Za to je potreben zagotoviti prost dovod zraka pri spodnjem robu strehe in izpuh čim bližje strešnemu vrhu.

Zračna reža med izolacijo in strešno ploščo mora biti visoka od 4 do 6 cm. Armourvent Multi (Plus) ali Ridge Plus sta idealna slemenska zračnika, medtem ko so zračniki Armourvent Standard lahko nameščeni blizu slemena oz. pod njem.

 

Neprekinjeno gibanje zraka sledi zakonom fizike. Ker je vroči zrak manj gost, se vedno dviga navzgor (izstopa zgoraj skozi zračnike) in ko se vroči zrak premakne, potegne tudi svež zrak v zračni kanal (skozi reže za vstop zraka spodaj). Tako neprekinjen pretok zraka preprečuje kopičenje toplote in vlage na podstrešju. Pri izdelavi konstrukcije strehe moramo zato obvezno upoštevati pravilno prezračevanje pod strešno ploskvijo!

4. Kako pravilno dimenzionirati strešni prezračevalni sistem?

Za določitev pravilnih dimenzij prezračevalnega sistema morate izračunati skupno potrebno neto prosto površino (NPP) odprtine za odzračevanje. Če želite to narediti, morate upoštevati naklon strehe in površino "toplega" stropa pod streho / podstrešjem (P).

Za učinkovito prezračevanje strehe oz. podstrešja mora biti strop absolutno zrakotesen, kar pomeni, da enote za ogrevanje, prezračevanje in klimatizacijo ne bodo nameščene na podstrešju in naj bo tudi čim-manj prebojev stropa (npr. za instalacije). Ko nameščate kuhinjske in kopalniške zračnike, jih ne smete odpirati v podstrešni prostor. Te vire toplote in vlage je treba odzračevati zunaj na strehi, ne pod streho, ker se bo sicer vlaga kopičilla na podstrešju.

!!! Pozor:

Pri strehah s parno zaporo spodaj lahko potrebno netto prosto površino (NPP) zmanjšate za 40% (potrebujete manj prezračevanja).
V nekaterih področjih (na obali ali v gorah) se lahko uporabljajo posebni gradbeni predpisi! Zato vedno upoštevajte lokalne gradbene predpise!

Opomba: V vročih vremenskih pogojih, pri stožčasti ali izolirani strehi z nagibom med 41 ° in 85 ° morate podvojiti prezračevanje oz. pretok zraka, tako da kot faktor delitve uporabite 150 namesto 300!

Primer izračuna:

- Površina strehe (P) = 120 m²
- naklon strehe = 35 °
- Skupna potrebna neto prosta površina (NPP) odprtine za odzračevanje = 120m² / 300 = 0,4 m² = 4.000 cm²
   50% za dovod zraka in 50% izhod zraka => 2.000 cm² za izhod zraka in 2.000 cm² za dovod

S tehničnim opisom IKO zračnikov (podatek o velikosti odprtine zračnika) lahko dopolnite izračun izhoda zraka. Na isti način lahko dopolnite tudi izračun za dovodne odprtine (ob upoštevanju tehničnih parametrov izdelkov).

Možnost A.  Slemenski zračniki Armourvent Multi ali Multi PLUS

Prezračevalna površina (velikost odprtine) pri slemenskih zračnikih Armourvent Multi in Multi PLUS je 275 cm²/m.
Ti zračniki se lahko uporabljajo tako za IZHOD zraka zgoraj pri slemenu, kot za DOVOD zraka spodaj (oglejte si priročnik za uporabo izdelka).

Najmanjša linearna dolžina (m) za IZHOD zraka zgoraj (pri slemenskem zračniku IKO), po celi strešni višini = 2.000 cm² / (275 cm² / m) = 7,50 m
Najmanjša linearna dolžina (m) za DOVOD zraka spodaj (pri slemenskem zračniku IKO), po celi strešni višini = 2.000 cm² / (275 cm² / m) = 7,50 m

Možnost B. Zračniki Armourvent STANDARD
Prezračevalna površina (velikost odprtine) pri zračniku Armourvent STANDARD je 322 cm² / pc.
Ta zračnik priporočamo za izhod zraka na gornjem delu strehe.

Najmanjša linearna dolžina (m) za IZHOD zraka (pri slemenskem zračniku IKO), po celi strešni višini = 2.000 cm² / (322 cm² / m) = 6,2 m. Zaokroženo navzgor pomeni do 7 m.

Za neoviran DOVOD zraka morate na spodnjem delu strehe zagotaviti vstopno režo, ki je enaka površini izhodnega zračnika (2.000 cm² v tem primeru).

Kaj je bolje – prevelika odprtina za vstop zraka  ali predimenzioniran izhod zraka?

Če je gornji izhodni zračnik (npr. Armourvent STANDARD) prevelik, ker nima ustreznega dotoka zraka spodaj, lahko pride do t.i. mrtvih točk, ko začne vleči zrak iz drugega strešnega zračnika. Zato je ustrezen dotok zraka ali celo nekoliko večji od gornjega zračnika boljša rešitev.

Če je sistem uravnotežen, ni bojazni za pretirano prezračevanje strehe.

 

!!! Pomembno:

 • Zagotovite 50 % dotoka in 50 % izhoda zraka, da bo sistem URAVNOTEŽEN
 • Namestite vse izhodne strešne zračnike na isti višini podstrešnega prostora!
  Namestitev strešnih zračnikov na različnih višinah lahko povzroči, da zgornji zračnik odvzema zrak iz nižje ležečega zračnika namesto iz vstopnih rež spodaj. Vstopni zrak mora prihajati iz vstopnih rež (oz. rešetke), ki se nahajajo na spodnjem robu strehe pod napuščem. Le tako bo podstrešna površina pravilno prezračevana in bo preprečeno kopičenje toplote in vlage na tem delu!
 • Na strehi namestite samo eno vrsto odzračevalnika!
  Stešni zračnik potegne zrak iz najlažjega vhodnega vira. Ne nameščajte različnih vrst zračnikov na isti strehi. Pri različnih vrstah zračnikov lahko en deluje kot dovod drugemu. Vstopni zrak mora prihajati iz dovodnih odprtin na spodnjem delu strehe!

 

Kot vidite, je le nekaj stvari, ki morajo biti vsekakor pravilno izvedene, da bo zagotovljeno optimalno prezračevanje strehe oz. podstrešja. To velja za vsa geografska območja sveta ne glede na lezni čas! Vso srečo!