Rychlý tip: jak napojit rovnou střechu na stávající šindelovou střechu

Lidé si často volí rovnou střešní konstrukci. Tato rovná střecha je pro přístavbu skvělá a ekonomický výhodná. Může být napojena na stávající střechu a dává moderní vzhled nově přidanému prostoru.

Read the article here

Jsem při výběru IKO šindelů limitován tvarem střechy?

Asfaltové šindele mohou být položeny i na ten nejsložitější tvar...

Jsou šindele odolné proti ohni stejně tak, jako ostatní střešní krytiny?

Nemusíte mít obavy, šindele byly testovány a vyhovují normě DIN...