Ventilated roof

Všetko o odvetraní šindľovej strechy

Odvetranie šindľovej strechy  má mnoho výhod. Zníži sa teplota strešného plášťa a priestoru pod pod strechou, pričom štruktúra strechy zostane nedotknutá a zabráni sa hromadeniu vlhkosti v podkroví a strešnom plášti. Pozrime sa, ako a prečo odvetrať strechu / podkrovie.

1. Čo znamená odvetranie strechy/podkrovia?

Odvetranie/ventilácia je nepretržitý proces dodávania čerstvého vzduchu cez podkrovný priestor/ do strešného plášťa.

„Správne odvetranie“ pozostáva z 50% nasávacích otvorov v blízkosti spodnej časti strechy/odkvapu a 50% výduchov v blízkosti alebo na hrebeni strechy. Výduchy musia byť umiestnené najmenej o 91 cm vyššie ako nasávanie.

2. Prečo odvetrať strechu/podkrovie?

Teplo a vlhkosť sú nepriatelia strechy. Ak chcete zabrániť jej poškodeniu, odvetranie musí byť účinne vo všetkých zemepisných šírkach po celý rok.

 • Nahromadenie tepla v neventilovaných podkroviach poškodzuje šindle, strešný plášť a prehrieva obytnú časť. V neizolovaných podkroviach teploty často prekračujú > 66 ° C, čo spôsobuje nepohodlie v obytnej časti a zároveň zvýšuje účty za energiu (v prípade chladenia klimatizáciou/ventilátormi)!
 • V dôsledku nesprávneho nasávania, vzniká  problém s vlhkosťou v podkroví. Vlhkosť je hlavným nepriateľom, ktorý spôsobuje hnilobu, pleseň a neúčinnosť tepelnej izolácie! V podkroví, ktoré nie je dostatočne odvetrané, ostáva vlhkosť vytvorená kondenzáciou. Vzduch vo vnútri nevhodne vetraného podkrovia bude vždy teplejší ako vzduch vonku. Keď tento teplejší, vlhký vzduch príde do kontaktu s chladnejšou strešnou krytinou alebo inými konštrukčnými prvkami, dochádza ku kondenzácii.

  !!! Dôležité:

 • Správne odvetranie znižuje teplu a vlhkosť v podkroví
 • Správne odvetranie eliminuje plesne a hnilobu, ktoré môžu viesť k závažným zdravotným problémom!
 • Kolonizujúce spóry potrebujú zdroj potravy = teplo a vlhkosť. Ak sa zistí hnilobný zápach alebo pleseň, musíte postupovať mimoriadne opatrne!
 • Každý výrobca šindľov poskytuje záruku, len ak sú šindle nainštalované s dostatočným odvetraním!
 • Pre platnosť záruky každého výrobcu šindľov, postupujte podľa aplikačnej príručky výrobcu, pričom odvetranie je jednou z najdôležitejších tém, ktoré je potrebné dodržiavať.
 • Správne odvetranie sa netýka len výrobcov šindľov, ale zaoberajú sa nimi aj stavebné predpisy, inžinierske spoločnosti, spoločnosti zaoberajúcimi sa správou energii, výrobcovia izolácií, sadrokartónu, farieb, podláh, nábytku, dverí či okien.

3. Ako zabezpečit odvetranie šindľovej strechy/podkrovia?

1. IKO šindle
2. IKO poistná hydroizolácia
3. Strešné debnenie
4. Vzduchová medzera
5. Izolácia
6. Parozábrana
7. Strop

Pre správne odvetranie strechy je potrebné zabezpečiť ventilačnú medzeru medzi izoláciou a strešným debnením s nepretržitým prívodom vzduchu/nasávaním pri odkvape a výduchom, čo najbližšie pri hrebení strechy.  

Vzduchová medzera medzi izoláciou a strešnou krytinou musí byť 4 až 6 cm široká. Vzduch musí prúdiť zo spodnej časti strechy (odkvap) , pozdĺž celej dĺžky strechy, von cez vrchol strechy. Armourvent Multi (Plus) alebo Ridge Plus sú ideálne odvetrávače na hrebeni strechy. Odvetrávač Armourvent Standard je možné umiestniť blízko hrebeňa.

Nepretržitý pohyb vzduchu sa deje fyzikálnymi zákonmi. Horúci vzduch je menej hustý, bude vždy stúpať nahor (vychádzať cez výduchy), horúci vzduch svojím prúdením, vťahuje čerstvý vzduch do podkrovia (cez nasávanie). Takto nepretržité prúdenie vzduchu zabraňuje hromadeniu tepla a vlhkosti v podkroví. Neexistuje lepší spôsob na správnme fungovanie strešného plášťa než odvetranie podkrovia!

4. Ako správne nadimenzovať strešné/podkrovné odvetranie?

Pre správne nadimenzovanie vetracích otvorov musíte vypočítať požadovanú čistú voľnú plochu (NFA) vetracích otvorov. Do úvahy berieme sklon strechy a plochu „teplého“ stropu pod strechou / podkrovím (P).

Pre efektívne odvetranie strechy / podkrovia by ste mali zabezpečiť absolútne vzduchotesný strop, čo znamená, že vo vnútri podkrovia nie sú inštalované/vyvedené jednotky pre správu energii (kúrenie, vetranie, klimatizácia), zároveň  sa podľa možnosti vyhnite prechodom cez strop. Keď inštalujete odsávače/digestory pre kuchyne a kúpeľne, nemali by ste ich výviesť do podkrovného priestoru. Tieto zdroje tepla a vlhkosti musia byť vyvedené priamo do exteriéru cez fasádu, alebo cez  strechu.

!!! Dôležité:

Pri parotesných strechách môžte znížiť NFA až o 40% (budete potrebovať menej odvetrávacích otvorov). Avšak v niektorých oblastiach (pobrežie, hory) je nevyhnutné dodržiavať špecifické stavebné predpisy. 

Poznámka: V horúcich oblastiach alebo pri zateplených strechách so sklonom   41° - 85° je potrebné zväčšiť plochu ventilačných otvorov faktorom delenia 150 namiesto 300! 

Príklad:

 

- Plocha strechy (P) = 120 m²
- Sklon = 35°
- Celková čistá plocha odvetrania (NFA) = 120m²/300 = 0.4 m² = 4.000 cm²
  50% nasávanie a 50% výduch => 2.000 cm² nasávanie  a 2.000 cm² výduch

V technickej špecifikácii odvetrávačov IKO nájdete informáciu o odvetranej ploche potrebnej pre výpočet.  Podľa rovnakého algoritmu postupujte pre výpočet nasávacích otvorov (berúc do úvahy technické parametre výrobkov).

Alternatíva A. Armourvent Multi alebo Multi PLUS hrebeňové odvetranie. 

Plocha odvetrania Armourvent Multi & Multi PLUS = 275 cm²/m

Odvetrávač môže byť použitý ako VÝDUCH ale zároveň aj  NASÁVANIE (pozri inštalačný návod).

Minimálna dĺžka hrebeňového ODVETRANIA/výduchu  pri celkovej potrebe odvetrania  = 2.000 cm² / (275 cm²/m) = 7,50 m
Minimálna dĺžka NASÁVANIA (pri použití hrebeňového odvetrávača) pri celkovej potrebe odvetrania  = 2.000 cm² / (275 cm²/m) = 7,50 m

Alternatíva BArmourvent STANDARD

Plocha 1 odvetravača Armourvent STANDARD = 322 cm²/ks.
Tento odvetrávač doporučujeme použiť len ako VÝDUCH.

Minimálny počet odvetrávačov pre VÝDUCH (na hrebeni) pri celkovej potrebnej ploche odvetrania = 2.000 cm² / (322 cm²/ks) = 6,2 zaokruhlime nahor 7ks Armourvent STANDARD.

Pre NASÁVANIE zvoľte najlepšie riešenie, ktoré zabezpečí nepretržitý prietok/nasávanie vzduchu a má minimálnu plochu otvorov nasávaného vzduchu, ktorá sa musí rovnať s ploche výduchov (v tomto príklade 2 000 cm²).

 

Čo je lepšie - príveľa nasávania alebo priveľa výduchov?

Ak odvetrávač (napr. Armourvent STANDARD) nemá zabezpečený dostatočný prívod vzduchu/nasávanie a odvetrávač namiesto výduchu bude vzduch nasávať . Odvetranie je v tomto prípade neučinné. Preto je vždy lepšie mať vačšiu plochu nasávacích otvorov ako plochu výduchov. 

Pokiaľ máte „vyvážený“ systém, odvetranie funguje správne.

!!! Dôležité:

 • Vytvorte “VYBALANSOVANÝ” systém  kde 50% tvorí nasávanie a 50% je výduch
 • Výduchy inštalujte v rovnakej výške pre spoločnú plochu strechy/podkrovie!
  Ak nainštalujete odvetrávače v rôznych úrovniach, nižšie položené odvetrávače sa budu správať ako nasávacie otvory pre vyššie položené odvetrávače. Strecha nebude odvetrana dostatočne/celoplošne, čo povedie k zvýšeniu vnútornej teploty  a vlhkosti v strešnom plášti/podkroví! 
 • Na jednu plochu strechy inštalujte jeden typ odvetrávačov!
  Inak si odvetrávač nasaje vzduch z najbližšieho otvoru. Iný typ odvetrávača sa bude správať ako nasávací otvor pre druhý typ odvetrávača. Nasávanie musí byť vytvorené v najnižšej časti strechy pre čo najlepšie odvádzanie tepla a vlhkosti zo strešného plášťa/podkrovia. 

Ako vidíte, je len málo vecí, ktoré musíte urobiť správne, aby ste zabezpečili správne odvetranie strechy / podkrovia vo všetkých zemepisných šírkach, po celý rok! Veľa štastia!

 

 

As you can see above there are only few things that you have to do correctly to ensure proper roof/attic ventilation in all geographical areas in the world all year round! Good luck!