Je lepšie pribíjať klince kladivom, alebo pneumatickou pištoľou?

V minulosti výrobcovia nedoporučovali  použitie pneumatických pištolí pre aplikáciu šindľov. Súčasný trend je však opačný a vačšina strechárov využíva čoraz viac rozličné ručné/elektrické náradie vrátane pneumatických pištolí. 

Ručné klincovanie

Výhody a nevýhody manuálneho/ručného klincovania

Podporovatelia manuálneho klincovania veria, že majú lepšiu kontrolu pri ukotvení šindľa. Majú pocit, že vedia lepšie určiť, či je klinec pribitý dostatočne hlboko a presne.  Obvzlášť pri doskovom debnení, može byť tento pociť výhodou. Doskové debnenie obsahuje medzery a pri náhodnom umiestnení klinca na nesprávne miesto, to strechár okamžite vie a dané miesto môže opraviť a umiestniť klinec vedľa. Poškodené miesto opraví tmelom .  Pri ručnom klincovaní, strechár okamžite vie, že minul doskový podklad, kdežto pri pneumatickej pištoli sa musí viac spoľahnúť na zvuk a intuíciu.  Manuálne klincovanie spravidla trvá dlhšie, ale potenciálne chyby sa dajú opraviť okmažite. V dôsledku pomalšej inštalácie sú náklady na prácu vyššie, ale materiálové náklady su však nižšie, kedže cena za kladivko/sekerku, sú rádovo nižšie ako za pneumatickú pištoľ.  

Výhody a nevýhody použitia pneumatickej pištole

Strechári, ktorí pri svojej práci používaju pneumatickú pištoľ, veria v rovnakú kvalitu a precíznosť prevedenia inštalácie ako pri manuálnom klincovaní.  Dôležité je otestovať si náradie pred jeho použitím. Pri príliš silnom, alebo nedostatočnom tlaku pneu pištole, riskujete poškodenie šindľa.  Klince pribité priliš hlboko, môžu poškodiť štruktúru šindľa, čo zníži ich mechanickú odolnosť  voči odtrhnutiu vetrom. V niektorých prípadoch, môžu šindle samovoľne zliezť zo strechy. Nedostatočne hlboko zabité klince, môžu zase spôsoboiť podfúknutie a nasledné odtrhnutie šindľa. .

Výhodou strechárov, ktorí používajú pneu pištole je rýchlosť pokládky, čo vedie k celkovému zníženiu nákladou pre investora, hoci je tu prítomná vyššia vstupná investícia do náradia Pneu pištoľ ma vlastný zásobník na klince . Klince sa za pomoci stlačeného vzduchu pod vysokým tlakom, pribíjajú cez šindle do dreveného debnenia.  Na trhu sú k dispozícii pneumatické pištole na báze stlačeného plynu, alebo baterie. Kompresor musí vedieť neptretržite vedieť vytvárať tlak od 90 – 120 PSI. Záleží to od typu pištole, strešných šindľov, hrúbky dreveného debnenia a vonkajšej teploty pri inštalácii. Pneumatická pištoľ s kompresorom prináša výhody z dlhodobého využitia.  IKO spolupracuje so  Stanley Black & Decker a počas našich Roadshow prezentujeme produkty značky Bostitch a DeWalt.

Čo je dôležitejšie než náradie? Skúsenosti!

Najdôležitejším aspektom počas inštalácie šindľov sú skúsenosti strechára. Neskúsený strechár môže inštalovať nesprávne šindle, či už pri ručnom klincovaní, alebo s použitím pneu pištole.  Kľučové je dobre vyškolený a skúsený strechár, ktorý po sebe zanechá kvalitne odvedenú prácu, presahujúcu miestne stavebné predpisy a odporúčania výrobcu.  IKO  pravidelne organizuje Roadshow  počas zimných  mesiacov, kde sa prezentujú správne inštalačné techniky a  rovnako sa prezentujú rôzne metódy klincovania s využitím rôznych ručných/elektrických náradí. Chcete vedieť viač o inštalácii šindľov?  Pozrite si náš návod na inštaláciu šindľov alebo  video.

 

Vyberte si náradie, ktoré vám najviac sedí, ale pamatajte:  "Kvalitnú strechu urobí strechár a nie náradie! " Veľa šťastia!