Rýchly tip: ako prepojiť plochú strechu so šindľovou strechou

Pri prehliadke  renovačných projektov si prosím všimnite, že ľudia  často volia plochú strechu. Táto plochá strecha je pre prístavbu skvelá a ekonomický výhodná. Môže byť prepojená s existujúcou  šikmou strechou domu a dáva moderný vzhľad novo pridanému priestoru.

Článok si prečítate tu

Sú šindle odolné voči ohňu rovnako ako iné strešné materiály?

Nemajte obavy, šindle sú testované a vyhovuju norme DIN 4107/odstavec...

Som pri výbere IKO šindľov limitovaný tvarom strechy?

Asfaltové šindle môžte inštalovať aj na tie najzložitejšie tvary striech....