Properly nailing roof shingle

Správne klincovanie je nevyhnutné pre asfaltové šindle

Strešné šindle sú najjednoduchším materiálom pre inštaláciu, ale vyžadujú si špeciálne a presné pravidlá ako byť upevnené. Klince musia byť aplikované v správnom množstve a pozícii na udržanie šindľov na mieste a bezpečne. Presné klincovanie ovplyvňuje funkčnosť strešných šindľov a je tiež požadované medzinárodnými stavebnými normami.

Správne klince

Klince sa používajú pri montáži na ukotvenie šindľov, podkladových pásov a pre upevnenie príslušenstva alebo oplechovania. Existujú rôzne druhy klincov/lepenkáčov, vyrobených z rôznych materiálov a v rôznych veľkostiach.

Klince by mali mať minimálny priemer stopky 2,67 mm a minimálny priemer hlavičky 9,5 mm. Strešné klince by mali mať vrúbkovanú stopku až po hlavičku, čo eliminuje praskanie klincov, odtrhnutie a zatekanie. Veľká hlavička a väčší priemer stopky poskytujú väčšiu pevnosť ukotvenia. Všetky klince musia byť odolné voči korózii;  pozinkované rôznymi procesmi, hliníkové, medené alebo z nerezovej ocele.

Dĺžka klincov

Klinec musí byť dostatočne dlhý na to, aby prenikol cez strešný materiál a vnikol aspoň 19 mm do dreva, OSB dosky, resp. iného dreveného debnenia s menšou hrúbkov. Pri určení dĺžky klinca je potrebné zohľadniť počet vrstiev šindľov na streche, hrúbku šindľa, podkladový pás a oplechovanie (odkvapy, bočné steny a úžlabia, atď.).

V niektorých prípadoch je možné použiť klince s kratšou dĺžkou a teda menšou hĺbkou penetrácie - pri použití väčšieho množstva klincov. Je to typické pre záhradné domčeky, prístrešky alebo iné priznané podhľady, kde je hrúbka debnenia 18 - 20 mm. Preverte si prosím miestne stavebné predpisy.

Nasledujúce  dva obrázky znázorňujú nedostatočnú penetráciu do dreveného debnenia:

Nesprávna penetrácia do dreveného debnenia.

Nesprávna penetrácia do dreveného debnenia.

Správna penetrácia do dreveného debnenia.

Pri inštalácii hrubších šindľov používajte 30mm klince, týka sa to laminovaných šindľov Cambridge Xpress alebo Cambridge Xtreme 9,5°.  Pri rekonštrukcii (šindeľ na šindeľ) resp. pri nárožiach a hrebenáčoch je nevyhnutné použiť min.35mm dlhé klince. 

Základné pravidlá klincovania

Správné ukotvenie je nevyhnutné pre správnu funkčnosť strechy. Preto dbajte na nasledovné:

 • Používajte správný typ, veľkosť a kvalitu klincov podľa špecifikácie v inštalačnom návode
 • Používajte klince s antikoróznou ochranou
 • Používajte doporučené množstvo klincov na šindeľ
 • Dbajte na správnu pozíciu klinca podľa návodu
 • Šindle správne zarovnajte pred klincovaním, aby ste sa vyhli viditeľným klincom
 • Klince inštalujte kolmo k podkladu
 • Hlavičkou klinca nepoškoďte povrch šindľa
 • Klince neinštalujte do prasklin alebo spojov v debnení
 • Nesprávne aplikované klince hneď opravte
 • Šindle klincujte z jednej strany na druhú,aby ste predišli možnému zvlneniu šindľa
 • Pri inštalácii veľmi strmých striech, alebo v oblastiach s veľmi silným vetrom dodržujte špeciálne požiadavky podľa inštalačného návodu. 
 • Dodržujte miestne stavebné predpisy.

 

Pokiaľ klinec neprenikne do podkladu správne a nie je možné ho opraviť, vyberte klinec, dieru v šindli zatmeľte  a nový klinec umiestnite kúsok vedľa. Pokiaľ je to nevyhnutné vymeňte celý šindeľ. 

 

Správne pozície klincov

Pozrite sa na rôzne pozície klincov pre rôzne typy šindľov. (klinite na veľký obrázok) 

Nailing location iko roof shingles
Pozícia klinca pri IKO šindľoch pri sklonoch 15°-60°
Nailing location IKO roof shingles 60°-85°
Pozícia klinca pri IKO šindľoch pri sklonoch 60°-85°
Nailing location IKO self-adhesive roof shingles 15°-60°
Pozícia klinca pri samolepiacich IKO šindľoch pri sklonoch 15°-60°
Nailing location IKO self-adhesive roof shingles 60°-90°
Pozícia klinca pri samolepiacich IKO šindľoch pri sklonoch 60°-90°
Nailing location IKO laminated roof shingles 9,5°-90°
Pozícia klinca pri laminovaných IKO šindľoch

Nesprávne klincovanie

Jednou z najčastejších chýb pri inštalácii asfaltových šindľov je nesprávne klincovanie. IKO a rovnako aj iní výrobcovia asfaltových šindľov uvádzajú špecifické pokyny ako ukotviť šindle a väčšinou sú si dosť podobné. Bohužiaľ, dodržanie týchto pokynov je príliš zložité pre mnohých strechárov. Dve najčastejšie chyby sú:  príliš hlboko pribité klince alebo nesprávna pozícia klinca.

Klince pribité príliš hlboko

V prípade použitia pneumatických klincovacích pištolí, je dôležité správne nastavenie tlaku, aby klinec neprenikol cez šindeľ príliš hlboko. Pokiaľ je klinec pribity hlboko, hlavička klinca prejde cez šindeľ a mechanicky ho poškodí. Výrobca v danom prípade neposkytuje záruku na zatečenie a navyše hrozí odtrhutie/odfúknutie celého šindľa zo strechy. 

Nesprávne umiestnené klince

Druhou častou chybou pri klincovaní je nesprávna pozícia klinca. Časté a problematické býva umiestnenie klinca príliš vysoko. Správne musí byť klinec umiestnený  2,5 cm nad výrezom a 2,5 cm z každého konca šindľa. Pre šindle Cambridge sa klince umiestňujú do vymedzenej klincovacej zóny. Pri správnej pozícii klinca, klinec ukotví nielen daný šindeľ, ale aj spodný šindeľ umiestnený o radu nižšie. Pokiaľ je klinec umiestnený vysoko, spodný šindeľ klinec nezachytí. Pri tejto chybe sú šindle náchylnejšie na odtrhnutie zo strechy. 

Pamätajte: Iba správne nainštalované klince sú preferovaný kotviaci systém pre asfaltové strešné šindle!