IKO Armourvalley & IKOBase

IKO Armourvalley® je vysoce kvalitní APP modifikovaný úžlabní pás s keramickým posypem, který perfektně odpovídá barvám šindelů IKO. Speciální charakteristiky tohoto pásu jsou ideální pro instalaci do úžlabí: síla, ohebnost a estetický vzhled. Může být používán na pokrytí částí střechy, které mají nízký sklon a které jsou k šindelové střeše přilehlé.

IKO Base® je podkladní pás, který se používá na nízké sklony střech pod 15°, resp. 9,5° u šindele Cambridge Xtreme 9,5° pod IKO Armourvalley, pokud se na něj IKO Armourvalley celoplošně taví. Tato role musí být dobře přichycena k podkladu (hřebíky a šrouby každých 20 cm ve všech směrech). Poté na tento podkladní pás navařte IKO Armourvalley.

IKOBase se nepoužívá jako podkladní pás do úžlabí. Do úžlabí se používají standardní podkladní pásy 

Podívejte se, jak se instaluje úžlabí.