Jak vyřešit napojení ploché střechy na šikmou?

Máte u domu přístřešek s nízkým sklonem, který je spojen s hlavní střechou domu se standardním sklonem? Nebo plánujete ke stávající střešní šindelové střeše připojit zimní zahradu, venkovní kuchyni nebo garáž? Ukážeme vám, jak nainstalovat střechu s nízkým sklonem, která je spojena se šindelovou střechou s běžným sklonem.

Nejdříve několik základních informací:

Standardní šindele lze použít na sklonech střech od 15° do 85°. Pokud je sklon prodloužené střechy větší než 15°, můžete nainstalovat jakýkoli typ šindele, který se Vám líbí, nebo použít ten, který je nainstalován na vaší hlavní střeše. Podívejte se na náš návod na zastřešení, který ukazuje instalaci jakéhokoli typu šindelů IKO. >>>

Pokud je sklon přístřešku mezi 9,5° a 15°, pak jsou pro Vás šindele Cambridge Xtreme 9,5° vhodnou variantou. Tento laminátový šindel lze totiž instalovat na střechy již od sklonu 9,5°. Pro nízký sklon střechy musí být záklop vytvořen z desek OSB o tloušťce nejméně 22 mm, aby byl zajištěn stejnoměrný sklon po celé délce střechy přístavku a střecha vydržela případné nánosy sněhu nebo jiné zatížení. Na střešní bednění je pak třeba nainstalovat podkladní pás IKO Armourbase Pro PLUS nebo Armourbase STICK. Poté pokračujte v instalaci střechy podle obecných pokynů pro instalaci šindelů Cambridge Xtreme 9,5°. Změna sklonu střechy mezi nízkým a vyšším sklonem by měla být provedena kovovým lemováním tak, aby bylo plechování podstrčeno pod šindele na vyšším sklonu střechy a překrývalo svrchu šindele na nižším sklonu střechy. Voda, která bude stékat z vyššího sklonu střechy tak přes tento zlom přeteče a poteče dále po nižším sklonu až k okapům.

U napojených střech se sklonem menším než 9,5° musíte použít plně natavené asfaltové pásy. Asfaltové pásy musíte použít také u napojených střech se sklonem pod 15°, na kterých nechcete používat šindele Cambridge Xtreme 9,5°. Asfaltové pásy jsou přivařeny k podkladu, což zajišťuje odolnost vůči všem extrémům počasí na nízkých sklonech střech.

OSB střešní bednění pro šindelovou střechu

Jak vytvořit napojení střechy s nízkým sklonem?

Na dřevěnou konstrukci (trámy, kontralatě, apod) nainstalujte suchá prkna nebo desky OSB. Mějte na paměti, že na nízkých sklonech střechy se bude sníh držet déle, takže je vhodné použít mohutnější materiál, který bude schopen udržet zvýšenou hmotnost, např. desky OSB tloušťky nejméně 22 mm. Při použití prken se ujistěte, že jsou nejen suché, ale po instalaci na střechu se také nebudou kroutit. Zajistěte správný sklon, a tím i odtok vody, v každé části střechy. Vyhněte se situacím, kdy prkna různých tlouštěk vytvářejí na střeše prohlubeň, která by mohla zadržovat vodu a způsobit zatékání!

Podkladní pásy pro aplikaci s hořákem

Po instalaci střešního bednění namontujte okapové háky a zakryjte hranu okapu kovovým oplechováním. Rozřízněte podélně a nainstalujte vodorovně podkladní pás IKO Base (dříve IKO Armourfix) na hraně okapu a přibijte hřebíky do záklopu od 20 do 40 cm v každém směru. (Pás je vhodné rozříznout a instalovat 50 cm řadu, protože pak nad sebou nebudou dva spoje asfaltových pásů – podkladního IKO Base a vrchního IKO Armourvalley). Další celá řada podkladního pásu by se měla odvíjet nad první řadou s přesahem alespoň 10 cm a znovu přibíjet každých 20 - 40 cm. Pokračujte, dokud se nedosáhnete 40 cm nad spoj mezi nízkým a šikmým skonem střechy.

Otázka: Je nutné použít podkladní pás IKO Base nebo lze použít jakýkoli asfaltový podkladní pás?

IKO Base je APP modifikovaný asfaltový pás, který slouží jako podkladní vrstva pod horní asfaltový pás IKO Armourvalley a je s ní kompatibilní. To znamená, že má stejné atributy a „funguje“ jako IKO Armourvalley. Pokud se jako podkladní pás použije jiný nekompatibilní podkladní pás, mohou se pásy od sebe časem oddělit. Nepoužití IKO Base jako podkladního pásu může mít za následek nefunkční střechu, což může vést ke snížení odolnosti střechy vůči vodě.

 

Vrchní asfaltový pás

Používejte IKO Armourvalley ve stejné barvě jakou mají  vaše šindele instalované na hlavní, šikmé střeše. Před přitavením pásů použijte na ochranu dřevěných konstrukcí a bednění boční kovové plechování. Případně použijte jiný způsob ochrany dřeva, abyste ho chránili před deštěm nebo sněhem.

Úplně přitavte na podkladní pás IKO Base vrchní pás IKO Armourvalley. Postupujte podle pokynů pro standardní natavování asfaltových pásů. Spoje horní vrstvy se nesmějí překrývat se spoji spodní vrstvy. Překryv IKO Armourvalley musí být min. 10 cm. Vrchní pás musí být natavený po celé střeše a musí zasahovat nahoru do hlavní střechy se strmým sklonem až do cca. 40 cm nad spoj nízkého a šikmého sklonu střech. Vrchní pás Armourvalley musí být vždy zakryt nebo zasunut pod první řadu šindelů na hlavní střeše.

Otázka: Je nutné použít IKO Armourvalley jako horní vrstvu nebo může být použit jakýkoliv jiný asfaltový pás?

IKO Armourvalley je odolný asfaltový pás, který nabízí několik výhod, které většina ostatních pásů nenabízí. Asfalt v IKO Armourvalley je upraven APP. To znamená, že dokáže odolat krutým zimním podmínkám i vysokým letním teplotám. V létě může být teplota střechy až 100° C, a ani při tak vysoké teplotě asfalt použitý v IKO Armourvalley nestéká. Tato vlastnost je nezbytná zejména pro sklon střechy mezi 5° - 15° nebo vyšší, kde by jinak vyrobený asfalt mohl v důsledku vyššího sklonu vytékat. Další výhodou IKO Armourvalley je široká škála barev, která ladí s barvami IKO šindelů. Na střeše nástavby tak budete mít stejnou barvu jako na všech ostatních částech střechy.

Instalace šindelů na strmém sklonu střechy

Instalace šindelů na strmém sklonu střechy

Na strmém sklonu střechy začneme startovací řadou cca. 15 cm nad spojem 2 různých sklonů střechy. Poté pokračujte standardním způsobem pro instalaci šindelů, jak je uvedeno ve videu výše.

 

Pokud budete postupovat podle těchto doporučení, napojíte střechu své přístavby s nízkým sklonem k původní střeše. Hodně štěstí!