Shingles on concrete roof

Jak zastřešit betonové střechy? IKO THERMO SYSTEM

Už i v České republice se staví těžké betonové šikmé střechy. Tento trend sem přichází z jižní států Evropy, kde betonová střecha nepropouští horký letní vzduch do podstřeší. I když zůstane tento způsob výstavby střech v našich podmínkách jen v ojedinělých případech, bude u nich nutné vyřešit, jak takovou střechu kvalitně a bez zbytečných finančních excesů zastřešit.

Vše se dá zvládnout pomocí IKO Thermo systému, který zajistí rychlé a bezpečné zastřešení.

IKO Thermo systém na betonových šikmých střechách

Na betonové střechy se sklony od 4° do 45° je možné instalovat IKO Thermo systém, který se skládá z penetračního asfaltového nátěru, samolepivého asfaltového podkladního pásu a šindelů IKO. Tento systém je doplněn a příslušenství v podobě šroubů do betonu a přítlačných podložek.

Instalace probíhá pomocí natavování plamenem z hořáku. Natavovat je potřeba pouze jednou z vrchní strany asfaltového pásu.

Všechny částí IKO Thermo systému jsou k sobě dokonale svařeny a dokážou tak dokonale ochránit střechu před všemi vlivy počasí s celkovou produktovou zárukou v délce 10 let.

Chcete se dozvědět více o našem konceptu Armourbase Thermo AD? Kontaktujte nás!

Postup pokládky – natavování pomocí hořáku

Betonový podklad, na který se bude střešní krytina instalovat, musí být pevný, čistý a bez prasklin. V případě prasklin betonového podkladu je nutné je před samotnou instalací střešní krytiny vyplnit maltou. Zároveň je instalace vhodná jen při teplotách nad 5° C a v létě mimo polední horka.

Nejříve se instaluje okapové plechování. Následně se celý betonový podklad natře asfaltovým penetrační nátěrem IKO Primer AD. Tento nátěr je na vodní bázi, takže nesmrdí a není hořlavý, zároveň váže jemný prach a redukuje porozitu betonu. Po zaschnutí nátěru je možné pokračovat v instalaci podkladního asfaltového pásu IKO Armourbase Thermo AD.

U sklonů střech 4°- 15° se tento podkladní asfaltový pás rozvine vodorovně od okapové hrany. Po odtržení spodní krycí fólie se pás volně přilepí k napanetrovanému betonovému podkladu. Vertikální i horizontální přesahy se vytvoří v délce 10 cm.

U sklonů střech 15°- 45° se podkladní asfaltový pás IKO Armourbase Thermo AD instaluje vertikálně a v přesazích, které jsou 10 cm široké, je přichycen pomocí šroubů a přítlačných podložek. Otvory pro šrouby se v přesazích předvrtají každých 30 cm do hloubky 5 cm pomocí vrtáku o průměru 5 - 6 mm.

U obou typů instalace (horizontální i vertikální) se po boku pásu odlepí samolepící fólie, aby se v tomto místě pásy mohly k sobě navzájem slepit. Po položení pásu použijte pevný váleček a všechny přesahy silou zaválejte, aby se pás dokonale slepil. Dokonalé přilepení podkladního asfaltového pásu Armourbase Thermo AD k podkladu vznikne během nahřívání pásu a navařování šindelů.

Následně nainstalujte štítové nebo boční závětrné lišty, a pak se pomocí hořáku instalují šindele.

Pokládka šindelů

Hořákem roztavte asfalt na vrchní straně asfaltového podkladního pásu IKO Armourbase Thermo AD. Teplo způsobí, že se rozehřáty pás dokonale přilepí k betonovému podkladu a do vrchního tekutého asfaltu se budou vkládat šindele IKO. Roztavujte jen tu část pásu, do které budete neprodleně vkládat šindele.

Začíná se startovací řadou, jako u běžné aplikace šindelů. Vrchní strana pásu se musí plamenem roztavit do stavu, dokud se nespálí polypropylenová fólie a asfalt na vrchní straně bude roztaven a drobně tekutý. Položte šindel do roztavené horní vrstvy pásu na správné místo pro položení. Jestliže se šindel dokonale nepřitavil do pásu, zvedněte dolní část šindele špachtlí a zahřejte asfaltový pás těsně pod zvednutým šindelem. Roztavte asfalt pásu a zahřejte zadní stranu šindele, aby se dosáhlo co nejlepší přilnavosti a zatlačte šindel do rozehřátého asfaltu.

Pokračujte v postupném rozehřívání a diagonální pokládce šindelů i do horní části střechy. Šindele z vrchní lícové strany není nutné natavovat. Nadměrné teplo může šindele poškodit. Šindele neslouží jako hydroizolační vrstva, ale z estetických důvodů a jako UV ochrana. Hydroizolační vlastnosti poskytuje podkladní asfaltový pás.

U této metody natavováním se šindele hřebíky nepřitloukají. Asfaltový pás Armourbase Thermo AD zajistí celkovou a jednolitou přilnavost mezi podkladem a asfaltovými šindeli.

Nároží a hřebeny

U nároží a hřebenů doléhá podkladní asfaltový pás s navařenými šindeli až k hraně těchto detailů. Proto jsou nároží a hřebeny instalovány lepením dílů. Z Armourbase Thermo AD se vyřeže pás o šířce 30 cm a ten se rozroluje  přes hřeben nebo nároží tak, aby překrýval částečně poslední řadu šindelů. Pás se případně drobně prohřeje, aby se dobře přichytil. Poté se pás natavuje pomocí hořáku a předřezané hřebenové nebo nárožní šindele se do rozehřáté vrchní vrstvy asfaltu tohoto pásu vkládají. Vzhledem k hustotě betonu a malé tepelné vodivosti betonových podkladů není nutné vytvářet odvětranou mezeru.

Závěr

IKO Thermo systém je progresivní metoda, která je schopna vyřešit zastřešení střechy s betonovým podkladem. Díky této rychlé a funkční metodě získáte krásnou střechu s dlouhou zárukou