Shingles on concrete roof

Inštalácia šindľov bez použitia klincov – predstavenie Armourbase Thermo AD

29/08/2021

Pevné a rovné strešné debnenie je základom pre stabilnú strechu. Najpouživanejším materiálom pri strešných konštrukciách v Európe je drevo. Strešné debnenie sa robí z OSB, preglejok, alebo drevených dosiek, na ktoré inštalujeme podkladový pás a strešné bitúmenové šindle, ktoré do dreveného debnenia kotvíme klincami. 

Avšak v niektorých častiach sveta, napríklad v južnej Európe, Afrike, na Strednom východe, alebo v juhovýchodnej Ázii, sú strešné konštrukcie a debnenia vyrobené z pevného betónu (drevo je nedostatkový tovar). Ľudia potrebujú v týchto oblastiach stavať pevné domy a strešné konštrukcie, aby sa chránili pred nepriaznivým počasím, silným vetrom a teplom. Použitie betónu im  poskytuje istotu.

Pri konštrukcii betónovej strechy je potrebné najskôr pripraviť podpornú konštrukciu pre zamýšľanú strechu. Tieto podporné konštrukcie môžu byť buď odnímateľné formy (debnenie), alebo izolačné betónové formy, ktoré sa stanú súčasťou novej strechy. Do pripravenej podpornej konštrukcie sa naleje betónová zmes a vystuží sa oceľovými tyčami/roxormi, ktoré slúžia ako akýsi skelet pre finálny betón. Ploché betónové strechy sa vytvárajú pomerne "jednoducho", zložitejšie šikmé strechy si vyžadujú projekotvanie a špeciálny dizajn, aby vyhovovali požadovanému štýlu bývania.

Betónovú strechu je možné pokryť akýmkoľvek  strešným materiálom, ktorý jej dodá požadovaný vzhľad. Betónová strecha samozrejme vyžaduje väčšiu statickú podporu ako typická drevená. Váži oveľa viac, takže vonkajšie steny musia byť schopné uniesť obrovskú záťaž. Môžu sa využiť interiérové nosníky, ale z konštrukčného hľadiska je najlepšie, keď betónové steny, podlaha a strecha tvoria jednotný pevný plášť. Ak betónová strecha nie je správne podopretá, môže sa zrútiť, najmä ak je vystavená dodatočnému namáhaniu, napríklad zemetraseniam.

IKO šindle na betónových šikmých strechách

Na jar 2021 ponúkne IKO 2 riešenia, ako inštalovať asfaltové šindle na betónové šimé strechy. Kotvenie šindľov špeciálnymi klincami do betónu je prvou alternatívou pre sklony > 15 °. Pre sklony striech > 4 ° - 15 ° sa šindle nemôžu mechanicky kotviť. Šindle IKO je možné nataviť horákom na špeciálný podkladový pás Armourbase Thermo AD, ktorý funguje ako hydroizolačná vrstva a má špeciálnu vrchnú vrstvu, na ktorú sa šindle nalepia natavením horákom.

Want to know more about our Armourbase Thermo AD concept? Contact us!

Metóda s použitím klincov

Zloženie betónovej vrstvy musí spĺňať miestnu materiálovú normu a všetky príslušné stavebné legislatívne požiadavky. Strecha musí byť dostatočne pevná, aby uniesla predpokladané zaťaženie strechy počas inštalácie šindľov a následného zaťaženia strechy. Vrchná vrstva betónovej strechy musí byť pokrytá hladkou vrstvou malty s hrúbkou  25 - 30 mm.

Malta by mala byť vyrobená pomerom, 1 diel cementu na 3 diely piesku. Na povrch sa nanesie vodotesný penetračný asfaltový náter (Primer AD), ktorý je potrebné pred inštaláciou šindľov nechať úplne zaschnúť.

Strešný šindeľ sa kotví s oceľovými pozinkovanými klincami do betónu. Hlavička klincov s priemerom 9 mm a špirálovým/skrúteným telom, s dostatočnou dĺžkou, aby prenikli do malty najmenej 19 mm. Pre štandardné jednovrstvové šindle ako napr. Superglass odporúčame klince dlhé 25 mm a pre laminované šindle (Cambridge Xpress alebo Cambridge Xtreme) sa odporúčajú klince dlhé 30 mm.

Klince nesmú preniknúť do samotného betónu, ale iba do malty. Zároveň musia byť dodržané všetky ostatné inštalačné požiadavky na šindle IKO, vrátane umiestnenia a množstva klincov, použitia oplechovaní atď. Vzhľadom na hustotu a tepelnú masu betónovej strechy nie je potrebné betónovú strechu odvetrať

NOVÁ metóda natavením

Šindle IKO sa môžu nalepiť na „Armourbase Thermo AD“, ktorého spodná vrstva sa tepelne aktivuje nahtiatim/natavením vrchnej vrstvy horákom, do ktorej sa vkladajú šindle bez použitia mechanického klincovania.   IKO Armourbase Thermo AD je termoadhézna hydroizolačná membrána vyrobená z bitúmenu a špeciálnych syntetických polymérov. Lepidlo na vrchnej vrstve membrany sa aktivuje plameňom horáku, čo zabezpečí  veľmi silnú priľnavosť bitúmenových šindľov.

Tepelne aktivovaná zlúčenina spodnej strany umožňuje aplikáciu produktu bez počiatočného použitia tepla. Pokrývači nahrievajú/natavujú iba vrchnú stranu Armourbase Thermo AD. Vďaka rýchlemu prestupu tepla sa okamžite nalepí na betónový podklad.  Šindle sa zároveň položia a nalepia na aktivovanú vrchnú stranu membrány. Armourbase Thermo AD. Použitie nového bitúmenového penetráčného náteru Primer AD je absolútnou nevyhnutnosťou pre strechy s veľmi nízkym sklonom od 4 ° do 45 °. Pri sklonoch vyšších ako 15 ° musí byť Armourbase Thermo AD navyše mechanicky ukotvená v miestach presahov betónovými skrutkami a kovovými podložkami.

Inštalácia šindľov

Aplikácia šindľov na podkladový pás Armourbase Thermo AD je podobná bežnej koncepcii aplikácie šindľov, ktorá začína štartovacím radom (šindeľ s odrezanými tabuľami). Vrchnú vrstvu  Armourbase Thermo AD natavíme plameňom, až kým vrchná polypropylénová rohož nezmizne a neroztopí sa vrchný bitúmenový povlak. Šindeľ položte/vložte na roztopenú lepiacu vrchnú vrstvu membrány na správne miesto. V prípade potreby viete polohu šindľa korigovať.

Pokračujte zahrievaním časti membrány tesne nad aplikovaným šindľom. Zadnú stranu šindľa rovnako nahrejte, pre aktiváciu samolepiacih bodov, aby sa získala čo najlepšia priľnavosť. Pokračujte k vrcholu strechy strechy. Šindle v tomto prípade zabezpečujú iba estetické hľadisko, hydroizoláciu zabezpečuje termoaktívna membrána. Pri tejto aplikácii sa klince nepouživajú. Membrána Armourbase Thermo AD zabezpečí uplné a jednoliate priľnutie medzi betónovým podkladom a bitúmenovými šindľami.

Strešné detaily

Hrebene a nárožia sú už prekryte šindľami. Preto je potrebné na tieto miesta opätovne nataviť 30cm široky pás z Armourbase Thermo AD, ktorý nalepíme/natavíme na posledné rady šindľov a z vrchu pokladáme pripravené narezane tvarovky - hrebenáče a nárožia. 

Záver

IKO má dve rýchle riešenia pre inštaláciu šindľov na betónový podklad. Aplikácia pomocou špeciálnych klincov do betónu je rýchla, ale veľmi záleží na kvalite podkladovej maltovej vrstvy. Výhodou je, že šindle je možné inštalovať aj na sklony strmšie ako 45 °.

Aplikácia natavením pomocou Armourbase Thermo AD je progresívna metóda, ktorá je schopná vyriešiť špecifické detaily/aplikácie (betónové strešné debnenia, strechy s nízkym sklonom). Metóda má množstvo  dôležitých výhod, napríklad jednoduchú aplikáciu a veľkú úsporu času, ale je možné ju aplikovať do maximálne  45 °.