Shingle roof in winter time

Jak udržovat šindelovou střechu v zimě?

Chladné zimní dny jsou již zde. Abyste si mohli být jistí, že vaše střecha přečká zimu bez problémů, nabízíme vám tipy a návody, jak zajistit odolnost šindelové střechy vůči zimě a mrazu.

1. Projděte se kolem domu a podívejte se, zda na střeše neuvidíte nějaké problémy. Například větve stromů rostoucí u střechy mohou poškodit váš dům během zimní bouře nebo se zlomit kvůli silnému sněhu a poničit střešní krytinu.

2. Zkontrolujte střechu zevnitř i venku, ale při pohybu po střeše vždy dodržujte nezbytná bezpečnostní opatření. Žlaby udržujte vždy čisté, bez jakýchkoliv nečistot. Pokud tuto kontrolu provádíte v zimním počasí, ujistěte se, že na povrchu střechy nebo bednění není žádný ani téměř neviditelný led nebo námraza, po které byste mohli uklouznout.

3. Zkontrolujte vaše podkroví po dešti. Pokud dojde k zatečení, skvrny od vody to jasně ukážou. Důležité jsou zejména místa, kde se setkávají 2 druhy materiálů, jako je například styk střechy s komínem nebo okapy. Tato místa jsou potenciální místa zatékání, neboť různé typy materiálů se časem odchylují.

4. Při odstraňování sněhu nebo ledu z úžlabí nebo jiných částí střechy je třeba věnovat náležitou pozornost tomu, aby nedošlo k poškození střechy. Nikdy nelezte na mokrou nebo sněhem pokrytou střechu. Nepoužívejte lopatu k odstranění sněhu, mohl by se tak poškodit povrch šindelové střechy.

Jaká zimní opatření můžete podniknout při instalaci nové šindelové střechy?

Ventilace střechy:

Ventilace střechy vyrovná teplotu vnější a vnitřní střechy. Vaše střešní konstrukce pak bude schopna odolat náhlým změnám teploty. Více informací o ventilaci najdete v našem blogu o střešní a podkrovní ventilaci.

Sněhové zábrany:

Sněhové zábrany musí být do šindele správně přichyceny. Řiďte se pokyny výrobce sněhových zábran ohledně požadovaného množství zábran na každý m² střechy.

Prevence ledových bariér:

Ledové bariéry jsou důsledkem neustálého zamrzání a rozmrazování sněhu v důsledku úniku tepla z domu nebo z okapů, které jsou ucpané zamrzlými nečistoty. To se může stát u většiny druhů střešních krytin; pokud k tomu dojde, může se voda dokonce dostat pod střešní krytinu, což může způsobit poškození záklopu, zdí, izolace a žlabu. Ledovým bariérám lze zabránit:

1) Instalací parotěsné zábrany nad obytnou částí podkroví.
2) Izolací podkroví.
3) Větráním podstřešního prostoru.

Co dělat, když v zimě instalujete novou střechu?

Správné fungování šindelů instalovaných v chladném počasí lze dosáhnout podle níže uvedených doporučení: Ujistěte se, že střecha je řádně odvětrávána. Při manipulaci s šindeli za chladného počasí buďte opatrní. Pokud se nacházíte v oblasti, kde dochází k mrazivým zimním teplotám, měla by být použita ochrana okapu, aby se snížilo riziku zatečení vodou z případně vytvořené ledové bariéry.

Použijte samolepicí podkladní pás jako je Armourbase Stick od IKO. V chladnějším počasí je snazší s ním pracovat. V chladném počasí podlepte dodatečně střešní šindele tmelem obsahující elastomerní polymery jako je IKO Shingle Stick. Před instalací hřebenáčů je uskladněte alespoň na 24 hodin na teplém místě, aby byly dostatečně ohebné.

Ať už děláte zimní údržbu střechy nebo instalujete novou střechu, buďte opatrní, pokud v zimě chodíte po střeše. Hodně štěstí!