Shingle roof in winter time

Ako udržať strešné šindle v dobrej kondícii počas zimy?

Chladné zimné dni sú za rohom. Aby ste sa ubezpečili, že budete mať v nasledujúcich mesiacoch pokoj, ponúkame vám niekoľko tipov a rád pre šindľovú strechu v zimnom období.

 

1. Prejdite sa okolo domu a voľným okom pozorujte, či nevidíte nejaké problémy z úrovne terénu, ako napríklad konáre rastúce blízko strechy, ktoré môžu poškodiť strechu počas zimnej fujavice, alebo sa môžu odlomiť v dôsledku ťažkého snehu.

2. Skontrolujte strechu zvnútra i zvonku, ale vždy používajte potrebné bezpečnostné opatrenia. Žľaby udržujte čisté  a voľne priechodné. Ak túto kontrolu vykonávate počas zimného počasia, uistite sa, že na vašej streche nie je  ľad alebo námraza.

3. Po daždi skontrolujte podkrovie. Ak dôjde k záteku, škvrny od vody to jasne ukážu. Dôležité sú najmä miesta, kde sa stretávajú 2 druhy materiálov, ako napríklad styk strechy s komínom alebo odkvapmi. Tieto miesta sú potenciálne miesta záteku, keďže rôzne materiály sa časom oddeľujú, pretože sa neviažu dobre.

4. Pri odstraňovaní snehu alebo ľadu z úžľabí, alebo iných oblastí strechy sa musí dbať na to, aby nedošlo k poškodeniu povrchu strešnej krytiny. Kvôli bezpečnosti používajte predĺžené nástroje. Nikdy nestúpajte na strechu pokrytú vodou alebo snehom. Na odstránenie snehu nepoužívajte lopatu, mohlo by to poškodiť šindle.

Aké opatrenia na zimu môžete urobiť pri inštalácii novej strechy šindľov?

Odvetrajte svoju strechu:

Odvetranie strechy vyrovná teplotu vonkajšej a vnútornej strany strechy. Strešná konštrukcia lepšie odoláva náhlym zmenám teploty. Viac informácií o ventilácii nájdete v našom blogu o strešnej a podkrovnej ventilácii.

 

Sneholapy - snehové rozrážače:

Sneholap je pribitý a prekrytý nasledujúcou vrstvou šindľa. Dodržujte pokyny výrobcu ohľadne požadovaného množstva sneholapov  na m². Vrchný rad šindľov musí prekryť sneholapy v mieste klincov.

Ochrana pred ľadovými bariérami: 

Ľadové bariéry sú výsledkom nepretržitého zamŕzania a rozmrazovania snehu v dôsledku unikajúceho tepla z domu, alebo zo žľabov, ktoré sú upchaté zamrznutými nečistotami. Stáva sa to pri väčšine druhov strešných krytín; ak k tomu dôjde, môže voda dokonca vniknúť do strešného plášťa, čo môže spôsobiť poškodenie strešnej konštrukcie, stropu, stien, izolácie či odkvapov. Ľadovým bariéram možno zabrániť:

1) Inštaláciou parozábrany nad obytnou častou v podkrovia
2) Zateplením podkrovia.
3) Odvetraním podkrovia

Ako správne postupovať pri inštalácii šindľov počas zimného obdobia?

Správne fungovanie šindľov inštalovaných v chladnom počasí je možné dosiahnuť podľa nižšie uvedených odporúčaní: Uistite sa, že strecha je správne odvetraná. Pri manipulácii so šindľami v chladnom počasí buďte opatrní. Ak sa nachádzate v oblasti, kde v zime mrzne, mala by sa použiť špeciálna ochranná vrstva v oblasti odkvapov, aby sa znížilo riziko možného zatečenia vody v dôsledku vzniku ľadových barier.

Použite samolepiaci podkladový pás/poistnú hydroizoláciu, IKO Armourbase Stick. V chladnom počasí doporučujeme používať modifikované asfaltové strešné šindle a tmel obsahujúci elastomérne polyméry, ako je IKO Shingle Stick. Pred inštaláciou hrebenáčov ich uskladnite aspon na 24h na teplom mieste, aby boli dostatočne flexibilné.

 

Nezáleží na tom, či robíte zimnú udržbu strechy, alebo inštalujete nové šindle, vždy dbajte na vysokú bezpečnosť pri chôdzi po streche v zimnom bdobí. Prajeme vám veľa štastia!