Rýchly tip: ako prepojiť plochú strechu so šindľovou strechou

Zväčšovanie priestoru pre bývanie vo vašom dome alebo stavebnom projekte si vždy vyžaduje rekonštrukciu alebo prerobenie niektorých častí stavby, pričom existujúca strecha nie je vhodná na takéto rozšírenie, preto sa vyžaduje rekonštrukcia/prestavba novej strechy pomocou pridania niekoľkých metrov štvorcových. Pri prehliadke  renovačných projektov si prosím všimnite, že ľudia  často volia plochú strechu. Táto plochá strecha je pre prístavbu skvelá a ekonomický výhodná. Môže byť prepojená s existujúcou  šikmou strechou domu a dáva moderný vzhľad novo pridanému priestoru.

Prepojenie plochej a šikmej strechy

Napojenie plochej strechy na šikmú.

Plochá strecha nie je úplne rovná; má sklon okolo 2 ° - 3 °. Vyzerá síce rovno, ale istý sklon je potrebný kvôli odvedeniu vody zo strechy. Pre sklony menšie ako  9,5 ° nemôžeme inštalovať šindle. Miesto šindľov je potrebné použiť  modifikované  asfaltové pásy (Armourvalley) alebo iné materiály na báze EPDM, PVC alebo TPO membrány.

Použitie podkladových a asfaltových pásov

Farby asfaltových pásov IKO Armourvalley sú rovnaké ako farby IKO šindľov a vytvárajú rovnako pekný vzhľad ako na šikmej streche. Armourvalley je vysoko kvalitný, APP modifikovaný pás, navrhnutý špeciálne pre úžľabia, ale môže byť použitý aj pre nízke sklony striech, kde sa šindle nedajú použiť. Armourvalley nemôže byť aplikované priamo na drevené debnenie. Najskôr musí byť nainštalovaný podkladový pás (Armourfix), ako základná vrstva. Armourfix je podkladný pas pod IKO Armourvalley a musí byť mechanický pripevnený ku podkladu klincami každých 20 cm vo všetkých smeroch. Následne sa naň  IKO Armourvalley celoplošne natavuje. 

 

Dôležitým detailom je miesto, kde sa prepája plochá a šikmá strecha. Armourfix a Armourvalley musia byť nainštalované s presahom 60 - 90 cm pod šindle, aby sa zabránilo zatekaniu vody.

Štartovací rad a prvý rad šindľov musí byť inštalovaný  25 cm od spodnej časti šikmej strechy (alebo hlavnej strechy) nad prechodom.  Štartovací rad musí byť dobre podlepený tmelom IKO Plastal/Shingle stick na asfaltový pás Armourvalley.

 

Tip! Strechári niekedy inštalujú odkvapové oplechovanie pod štartovací rad, aby ochránili najnižšiu časť strechu pred hromadením vody a snehu.

Dôležité! Pamätajte: sklon plochej strechy musí umožňovať odvádzanie vody zo strechy. Ak nie je voda odvedená, každý slabší detail môže znamenať potenciálne zatekanie.