Pokrycie kalenic na dachu z gontów

Pokrycie kalenic na dachu z gontów - Krawędzi i kalenic
Cutting hips and ridges from Superglass
Colour

Pokrycie kalenic na dachu z gontów

Zamów gonty prostokątne z tego samego asortymentu i w pasującym kolorze do pokrycia kalenic i krawędzi , w przypadku instalowania zaokrąglonych gontów typu Biber/Beaver na Twoim dachu (Superglass-Biber, Victorian PLUS)

Installation hip
Installation hip
Installation hip
Installation hip

Instrukcja aplikacji

Wskazane jest zamówienie dodatkowych 10 - 15% materiału (w zależności od ilości detali dachu) do pokrycia krawędzi, kalenic i pasa startowego.
Przy stosowaniu gontów okrągłych (Biber/Beaver) lub laminowanych, należy zamówić prostokątne gonty w kolorze dopasowanym do pokrycia krawędzi i kalenic.

Potnij gonty prostokątne lub w kształcie rombu na odpowiednie elementy.
Zastosuj na krawędzie i kalenice gonty podwójnej grubości układając dwa kawałki - jeden na drugim i wyginając je na krawędzi lub kalenicy.
W zimnych warunkach pogodowych ogrzej gont przed jego zgięciem.

Gwóźdź powinien się znajdować 16 cm od krawędzi zakładki i 2,5 cm z każdej strony, odsłaniając każdy 14 cm kawałek. Zacznij układanie od końca kalenicy w kierunku przeciwnym do kierunku wiatru.