Pokládka nároží a hřebene

Pokládka nároží a hřebene - Nároží a hřebene
Cutting hips and ridges from Superglass
Colour

Pokládka nároží a hřebene

Máte-li položenou IKO krytinu oblých tvarů (Superglass-Biber, Victorian nebo Biber-Shield), ujistěte se, že jste pro pokrytí nároží a hřebenů objednali obdélníkový šindel stejné kategorie a barvy
Máte-li položen šindel Cambridge Xpress, pro hřeben objednejte šindel Superglass v příslušné barvě. Z jednoho balíku šindele Superglass vytvoříte 9 bm hřebenového šindele.

  Installation hip
  Installation hip
  Installation hip
  Installation hip

  Návod na pokládku

  Na pokládku střechy objednejte zhruba 10 - 15% materiálu navíc (v závislosti na množství střešních detailů) pro pokládku nároží a hřebenů a startovací řady.

  Při pokládce šindelů typu bobrovka nebo laminovaných šindelů používejte pro pokrytí nároží a hřebene tabulové (obdelníkové) šindele ve stejné barvě jako je barva šindelů na střechu.

  Nařežte obdelníkové šindele a šidnele ve tvaru diamantu na jednotlivé díly. V chladném počasí šindele před ohýbáním nahřejte. 

  Hřeben střechy přibíjejte 16 cm od konce tabule šindele a 2,5 cm z každé strany. Začněte na straně hřebene protilehlé protilehlé směru převládahících větrů. Dbejte bezpodmíněčně na to, aby hřebíky byly překryty šindeli a nevystupovaly na povrch.