Rychlý tip: jak napojit rovnou střechu na stávající šindelovou střechu

Zvětšování prostoru pro bydlení ve Vašem domě nebo stavebním projektu si vždy vyžaduje rekonstrukci nebo předělání některých částí stavby. Většinou ale existující střecha není vhodná na takové rozšíření, proto se vyžaduje instalace nové střechy. Lidé často volí rovnou střešní konstrukci. Tato rovná střecha je pro přístavbu skvělá a ekonomický výhodná. Může být napojena na stávající střechu a dává moderní vzhled nově přidanému prostoru.

přepojení rovné střechy se šindelovou

Napojení rovné střechy na šikmou.

Ani rovná střecha není rovná úplně; má sklon kolem 2° - 3°.  Vypadá to sice rovně, ale jistý sklon je potřebný kvůli odvedení vody ze střechy. Pro sklony menší než 9,5° nemůžeme instalovat šindele. Místo toho musí být na střeše instalován asfaltový pás (Armourvalley) nebo materiály jako EPDM, PVC nebo TPO fólie.

Použití podkladních a vrchních asfaltových pásů

Barvy asfaltových pásů IKO Armourvalley jsou stejné jako barvy IKO šindelů. To vytváří stejně hezký vzhled jako na hlavní střeše. Armourvalley je vysoce kvalitní, APP modifikovaný pás, navržen speciálně pro úžlabí, ale může být použit také na nízké sklony střech, které nejsou vhodné pro šindele. Armourvalley nemůže být aplikován přímo na dřevěné bednění. Nejdříve musí být nainstalovaný podkladní pás (Armourfix), jako základní vrstva. Armourfix je podklad právě pod IKO Armourvalley. Tento podkladní pás musí být aplikovaný s dobrým mechanickým upevněním; to znamená hřebíky každých 20 cm ve všech směrech. Poté musí být IKO Armourvalley plně přitaveno ohněm. 

Hodně důležitý je detail v místě, kde se připojí rovná a šikmá střecha. Armourfix a Armourvalley musí být nainstalováno s přesahem 60 – 90 cm pod šindele, aby se zabránilo zatékání vody. 

Startovací řada a první řada šindelů musí být aplikovaná 25 cm od spodní části šikmé střechy (nebo hlavní střechy) nad přechodem. Startovací řada musí být uchycena tmelem na membránu Armourvalley.

Tip! Někteří pokrývači instalují kovové oplechováni pod startovací řadu, aby ochránili nejnižší část střechu před hromaděním vody a sněhu. 

Důležité! Zapamatujte si: sklon rovné střechy musí umožňovat odvádění vody ze střechy. Pokud není voda odvedena, každý slabší detail může znamenat potenciální zatékání.