Pravo Privacy Policy

Pravo na informacije i pravo na pristup ličnim podacima
 

U bilo kom trenutku možete da zatražite još informacija o aktivnostima obrade i ličnim podacima koje vam ne otkrivamo.
 

Pravo na ispravke netačnih ili nepotpunih ličnih podataka
 

Imate pravo da tražite od nas da, bez odlaganja, ispravimo ili upotpunimo vaše lične podatke koji su netačni ili nepotpuni.
 

Pravo na brisanje ličnih podataka („pravo na zaboravljanje“)

Možete da zatražite od nas da izbrišemo (delimično) vaše lične podatke u sledećim situacijama:

- kada obrada više nije neophodna za postizanje ciljeva za koje su prikupljeni ili obrađivani ili

- kada je obrada zasnovana na vašem pristanku, a vi odlučite da ga povučete;

- kada imate razumnu osnovu za prigovor na obradu ličnih podataka;

- kada bi obrada vaših ličnih podataka bila nezakonita;

- kada vaši lični podaci moraju da se obrišu u skladu sa zakonskom obavezom koja nam je upućena.

 

Naglašavamo da u nekim slučajevima možemo da odbijemo brisanje ličnih podataka: (i) radi sprovođenja prava na slobodu izraza i informisanja, (ii) radi usklađenosti sa zakonskom obavezom ili (iii) radi podizanja ili sprovođenja zakonske tužbe ili odbrane od nje.
 

Pravo na ograničenje obrade

 

 

Možete da zatražite od nas da (privremeno) ograničimo obradu vaših ličnih podataka u sledećim situacijama:

- kada osporavate tačnost ličnih podataka, tokom perioda u kom nam je omogućeno da proverimo tačnost, ili

- kada izgleda da je obrada nezakonita, a vi zatražite od nas da ograničimo upotrebu podataka umesto da ih izbrišemo ili

- kada nam lični podaci više nisu potrebni u svrhu obrade, ali su vama potrebni za podizanje, sprovođenje ili odbranu od tužbe ili

- u slučaju čekanja na potvrdu da li naša legitimna osnova nadilazi vašu u okviru prigovora.
 

Pravo na prigovor na obradu ličnih podataka (besplatno)

 

Pod određenim okolnostima možete da date prigovor na obradu ličnih podataka, kada je ta obrada zasnovana na našim „legitimnim interesima“. Ako prihvatimo prigovor, više nećemo obrađivati vaše lične podatke, osim ako za to nemamo neoborivu legitimnu osnovu ili je takva obrada neophodna.

Kada obrađujemo vaše lične podatke radi direktnog marketinga, u bilo kom trenutku možete da date prigovor na takvu obradu ili povučete pristanak. Takođe imate pravo da ne budete subjekat profilisanja radi direktnog marketinga.
 

Pravo na prenosivost podataka

U nekim slučajevima imate pravo da dobijete sve svoje lične podatke u strukturiranom, uobičajenom i mašinski čitljivom formatu i imate pravo da prenesete te podatke kod drugog kontrolora. Ovo pravo važi:

 

- u slučaju da se obrada zasniva na pristanku ili neophodnosti radi dejstva ugovora i

- u slučaju da se obrada sprovodi automatski.