Bitumenska krovna šindra na vertikalnim zidovima i strmim krovovima

Kako ugraditi  šindre na vrlo strmim krovovima ili vertikalnim  zidovima:

Ugradnja krovne šindre na strmom krovu (uključujući mansarde i vertikalne  zidove) postaje uobičajena praksa. Maksimalni nagib za ugradnju standardne šindre sa tačkastim lepljenjem protiv  vetra ili termo-lepljivim  tačkama je nagib od 85 °. Kod samoljepljivih šindri maksimalni nagib je 90 °, što znači da se mogu koristiti u vertikalnoj zidnoj ugradnji. 

IU tim slučajevima, gravitacija deluje na šindre sasvim drugačije od delovanja na standardnim krovovima s nižim nagibom. Upotreba bitumenske šindre na nagibima većima od 60 ° zahteva upotrebu posebnih metoda primene zbog vrlo strmih nagiba,  što smanjuje efikasnost proizvodjačkih  lepljivih tačaki za vetar / samolepljivih zona, posebno u hladnijim podrucijima  i nesunčanim  područijima.

Ako se za ove bitumanske šindre koriste standardne metode ugradnje, mogu se pojaviti problemi koji nisu rezultat bilo kakve slabosti ili oštećenja proizvoda, već rezultat pogreše metode ugradnje.

 

Ako je nagib krova od 60 ° - 90 ° stepeni, IKO Cambridge Xtreme treba ugraditi na sledeći preporučeni način:

 

 • Krovna površina za IKO Cambridge Xtreme može se izvesti  ​​od šperploče, OSB ili daščane oplate;
 • Šperploča ili OSB moraju biti za spoljasnje uslove, a drvene oplata može biti maksimalne širine 15 cm. Krovna površina mora biti glatka, suva i bez iskrivljenih površina;
 • Zapamtite da se šperploča ili OSB ploča uvek preporučuju za vrlo niske ili vrlo strme nagibe!
 • Koristite podlogu IKO Armourbase folije  za nagibe između 60 ° i 85 ° stepeni;
 • Za nagibe od 85 ° - 90 ° (vertikalni  zid) folija nije potrebna, ali se preporučuje

 

 • Za vreme hladnog vremena nanošenje dodatnog  lepka  mora se odraditi na isti način;
 • Nanesite samo tanak, ravan, jednoličan  sloj bitumenskog  lepka  debljine manje od 3 mm i visine od 25 mm od dna šindre;
 • Prekomerne količine lepka  mogu prouzrokovati pojavu izdignuća i prelepljivanja  šindre!
 • Zapamtite: nanošenje na vertikalne zidove i fasade uvek je bolje tokom toplog vremena kada je samoljepljivi bitumenski  deo  efikasnije zalepiti!
 • Iza mansardnog krova ili vertikalnog  zida može se nalaziti prostor koji je potrebno ventilirati. Važno je osigurati pravilno vazdušni  prostor iza krovne obloge kako bi se sprečilo da se unutra iste sakuplja vazduh  opterećen  vlagom;
 • Stoga, vazduh  mora slobodno cirkulisati zmeđu izolacije i krovne obloge

 

 • Pravilna ventilacija presudna je za prodženje veka trajanja  krova od šindre;
 • Za strme nagibe i fasade idealno je stvoriti potrebnu ventilaciju s IKO Armourvent Multi proizvodom;
 • Većina glavnih građevinskih propisa zahteva minimalnu meru  ventilacije od 1 m² neto ventilacijske površine na 300 m² potkrovne obloge (1: 300). Za strme nagibe i fasade dovoljno je 1 m² neto ventilacijskog prostora na 600 m² (1: 600). Uvek je ravnomerno podeljen između početka i kraja  verikalnog  zida;
 • Zapamtite: vazdusni  razmak između izolacije i krovne obloge mora biti 4 do 6 cm;

Praćenje ovih uputstava  pomoći će Vama ili Vašem izvodjaču radova  da pravilno ugradi šindru.
Prvo sigurnost: rad na strmim krovovima može biti opasan, stoga obavezno uvek koristite sigurnosno uže i sigurnosni  pojas gde je to potrebno.

 

Zapamtite: Šindra bi  trebalo da se  zalepi  na podložni sloj kad se  bitumenska traka  dovoljno zagreje  sa toplinom direktne sunceve svetlosti.  Kada vremenski uslovi  mogu ograničiti efikasnost  ljepljiveog  dela  šindre , poput hladnog vremena ili na područijima koja su izložena jakom vetru ili prašini, prianjanje treba osigurati ručnim ljepljenjem Shingle Stick-om ili Plastal Stickom.

Stoga se pridržavajte preporučenih metoda ugradnje, kako biste postigli  zadovoljavajući  krajnji rezultat na krovu i zidu. Srećno!

Zanima vas jedna od šindri spomenutih u ovom članku?
Ovde naručite svoj uzorak A4!

A4/A5 Sample