NOVÝ - Armourglass PLUS

Armourglass PLUS - Black

 

Nové IKO Armourglass PLUS šindle prevyšujú najvyššie svetové štandardy.

Tieto šindle sú vyrobené z APP modifikovaného asfaltu.

Už naša najdostupnejšia rada šindľov IKO Superglass a IKO Superglass Bobrovka, ponúka vysokú kvalitu. Predstavte si na akú vysokú úroveň kvality vynesie APP modifikovaný asfalt našu strednú radu šindľov Armourglass PLUS.