Blog

Tagy: 
střecha, ochrana strechy, inštalácia, IKO šindle
Nová strecha je pomerne veľká investícia. Čo keď krátko po zhotovení objavíte nedostatky? Je naozaj dôvod na to, aby bola nová strecha s chybami?
Tagy: 
IKO šindle
Predstavujeme radu PLUS tradičných šindľov od IKO! Nahradením klasického asfaltu - APP modifikovaným asfaltom , dodáme strešným šindľom Armourglass, Victorian a Diamant ešte lepšie kľučové vlastnosti.
Tagy: 
Strešné šindle, aplikácia, inštalácia, strešné debnenie ochrana strechy
Strešné šindle sú najjednoduchším materiálom pre inštaláciu, ale vyžadujú si špeciálne a presné pravidlá ako byť upevnené. Klince musia byť aplikované v správnom množstve a pozícii na udržanie šindľov na mieste a bezpečne. Presné klincovanie ovplyvňuje funkčnosť strešných šindľov a je tiež požadované medzinárodnými stavebnými normami.
Tagy: 
šindľová strecha, plochá strecha, rovná střecha, EPDM, voděodolná střecha, odtekajúca voda, prerábka strechy, renovácia
Pri prehliadke renovačných projektov si prosím všimnite, že ľudia často volia plochú strechu . Táto plochá strecha je pre prístavbu skvelá a ekonomický výhodná. Môže byť prepojená s existujúcou šikmou strechou domu a dáva moderný vzhľad novo pridanému priestoru.

Pages