Blog

Tagy: 
IKO šindle, plechové krytiny, vyššia kvalita, ochrana strechy, bezpečnosť, Strešné šindle
Tagy: 
střecha, ochrana strechy, inštalácia, IKO šindle
Nová strecha je pomerne veľká investícia. Čo keď krátko po zhotovení objavíte nedostatky? Je naozaj dôvod na to, aby bola nová strecha s chybami?
Tagy: 
IKO šindle
Predstavujeme radu PLUS tradičných šindľov od IKO! Nahradením klasického asfaltu - APP modifikovaným asfaltom , dodáme strešným šindľom Armourglass, Victorian a Diamant ešte lepšie kľučové vlastnosti.
Tagy: 
Amazon zelená, IKO šindle
IKO predstavuje novú zelenú farbu: “Amazon zelená (03 - 23 - 43)” pre IKO šindle. Nová zelená vystihuje súčasné požiadavky zákazníkov. Nová farbna bude k dispozícii vo všetkých alternatívach šindľov od druhej polovice 2017 počnúc mesiacom júl/august 2017.