Správne a presné klincovanie je nevyhnutné pre asfaltové šindle

Strešné šindle sú najjednoduchším materiálom pre inštaláciu, ale vyžadujú si špeciálne a presné pravidlá ako byť upevnené. Klince musia byť aplikované v správnom množstve a pozícii na udržanie šindľov na mieste a bezpečne. Presné klincovanie ovplyvňuje funkčnosť strešných šindľov a je tiež požadované medzinárodnými stavebnými normami.

správne klincovanie

Správna penetrácia do dreveného debnenia.

klincovanie

Základné pravidlá klincovania

Správné ukotvenie je nevyhnutné pre správnu funkčnosť strechy. Preto dbajte na nasledovné:

 • Používajte správný typ, veľkosť a kvalitu klincov podľa špecifikácie v inštalačnom návode
 • Používajte klince s antikoróznou ochranou
 • Používajte doporučené množstvo klincov na šindeľ
 • Dbajte na správnu pozíciu klinca podľa návodu
 • Šindle správne zarovnajte pred klincovaním, aby ste sa vyhli viditeľným klincom.
nepoužívajte spony
 • Klince inštalujte kolmo k podkladu
 • Hlavičkou klinca nepoškoďte povrch šindľa
 • Klince neinštalujte do prasklin alebo spojov v debnení
 • Nesprávne aplikované klince hneď opravte
 • Šindle klincujte z jednej strany na druhú,aby ste predišli možnému zvlneniu šindľa
 • Pri inštalácii veľmi strmých striech, alebo v oblastiach s veľmi silným vetrom dodržujte špeciálne požiadavky podľa inštalačného návodu. 
 • Dodržujte miestne stavebné predpisy.

Pokiaľ klinec neprenikne do podkladu správne a nie je možné ho opraviť, vyberte klinec, dieru v šindli zatmeľte  a nový klinec umiestnite kúsok vedľa. Pokiaľ je to nevyhnutné vymeňte celý šindeľ. 

Nesprávne klincovanie

Jednou z najčastejších chýb pri inštalácii asfaltových šindľov je nesprávne klincovanie. IKO a rovnako aj iní výrobcovia asfaltových šindľov uvádzajú špecifické pokyny ako ukotviť šindle a väčšinou sú si dosť podobné. Bohužiaľ, dodržanie týchto pokynov je príliš zložité pre mnohých strechárov. Dve najčastejšie chyby sú:  príliš hlboko pribité klince alebo nesprávna pozícia klinca.

Klince pribité príliš hlboko

V prípade použitia pneumatických klincovacích pištolí, je dôležité správne nastavenie tlaku, aby klinec neprenikol cez šindeľ príliš hlboko. Pokiaľ je klinec pribity hlboko, hlavička klinca prejde cez šindeľ a mechanicky ho poškodí. Výrobca v danom prípade neposkytuje záruku na zatečenie a navyše hrozí odtrhutie/odfúknutie celého šindľa zo strechy. 

 

Pamätajte: Iba správne nainštalované klince sú preferovaný kotviaci systém pre asfaltové strešné šindle!