Rekonštrukcia šindľovej strechy. Fakty, ktoré potrebujete vedieť

Chcete rekonštruovať?  Alebo

chcete zmeniť vzhľad vášho domu? Alebo

sa blíži koniec životnosti vašich šindľov?  

V tom prípade je čas na dôležité rozhodnutie, či pôvodné šindle odstrániť, alebo pokladať nové šindle priamo na pôvodnú vrstvu.  

Inštalácia nových šindľov priamo na existujúcu vrstvu sa nazýva reroofing, čo je proces rekonštrukcie alebo výmeny existujúcej strešnej krytiny.
 

                                                                                      Rekonštrukcia “The Westin Turtle Bay Resort & Spa, Mauritius” šindľami  IKO Cambridge 53 ^^^


Žiaden iný strešný materiál pre šikmé strechy neumožňuje inštaláciu priamo na existujúcu strešnú krytinu.
Vďaka šindľom ušetríte čas, peniaze a ľahšie a rýchlejšie zvládnete celý proces obnovy.
Z dlhodobého hľadiska, vďaka bitúmenovým šindľom, znížite negatívny vplyv na životné prostredie.
 

Rozdiel medzi reroofing-om a výmenou strešnej krytiny

Reroofing, resp. pokládka novej vrstvy šindľov je proces, kedy inštalujeme novú vrstvu šindľov na pôvodné, staré šindle, bez ich odstránenia. 

 

Výmena strešnej krytiny  je proces,  kedy sa pôvodná vrstva strešnej krytiny odstráni a nahradí novou vrstvou. Zo strechy je potrebné odstrániť všetky vrstvy až po doskové debnenie a inštalácia prebieha ako pri realizácii novej strechy vrátane inštalácie podkladových pásov, ako napr. IKO Armourbase PRO/PLUS.

 

>> VYPOČÍTAJTE si SPOTREBU -  koľko šindľov budete potrebovať ?

 

Kedy môžme inštalovať nové šindle na pôvodnú vrstvu?

Ak si vaša strecha vyžaduje opravu, alebo je blízko koncu svojej životnosti, ale  konštrukcia strechy drevené debnenie je v dobrom stave, reroofing môže byť najlepšou voľbou pre rekonštrukciu strechy. To znamená, že šindle možno strácaju povrchový posyp, alebo sú opotrebované v dôsledku veku, či počasia, ale ešte nespôsobujú zatekanie do strechy a nie su výrazne zdeformované alebo povytrhávané.  V takýchto prípadoch  spĺňa vaša strecha podmienky na inštaláciu novej vrstvy šindľov priamo na pôvodnú.   

Reroofing postup krok za krokom

Pri použití asfaltových šindľov IKO, v kombinácii s inštalačnými technikami sa rekonštrukcia šindľovej strechy stáva jednoduchou a lacnou záležitosťou. Pred začatím akéhokoľvek projektu najprv skontrolujte, či existujúca vrstva strešnej krytiny môže zostať na svojom mieste alebo či musí byť odstránená. V závislosti od miestnych stavebných predpisov je možné použiť až 3 nové vrstvý strešných asfaltových šindľov na pôvodnú vrstvu. 

 

Požiadavky na inštaláciu

Skôr, než začnete s obnovou, skontrolujte strešnú konštrukciu a prípadné nedostatky odstráňte. Šindle pred rekonštrukciou musia byť suché, prípadná zabudovaná vlhkosť môže skrátiť životnosť nových šindľov. Odstráňte všetky nečistoty z povrchu strechy, vrátatne machov, hub či iných organizmov. Odstráňte nárožia a hrebenáče. Po inštalácii novej vrstvy je potrebné použiť nové hrebenáče a nárožne tvarovky. Použite dostatočne dlhé klince, aby prenikli až do doskového debnenia.  Na ukotvenie hrebenáčov a nároží, budete potrebovať ešte dlhšie klince. Zvážte výmenu starých oplechovaní za nové. Všetky existujúce prechody strechy by sa mali odstrániť a pri inštalácii znovu namontovať.

Inštalačné techniky

poznáme 2 techniky vhodné pre reroofing:  metóda premostenia a vkladania

Metóda premostenia

Pri metóde premostenia, nový rad strešných šindľov prekrýva 2 alebo 3 rady existujúcich strešných šindľov. Táto metóda obvykle umožňuje správnu expozíciu šindľov a bežne sa používa pri aplikácii metrických strešných šindľov na anglické alebo na drevené šindle. Nevýhodou tejto metódy môže byť presvitanie podkladovej vrstvy.

Metóda premostenia šindľami Cambridge Xpress 53 >>>

Metóda vkladania

Výhodou metódy vkladania je, že minimalizuje vyššie uvedené „presvitanie“ a bežne sa používa pri inštalácii strešného šindľa v anglickom alebo metrickom rozmere na šindle podobnej veľkosti. Vkladanie minimalizuje nerovnomerný vzhľad strechy v porovnaní s premostením cez existujúce šindle. Inštalácia pomocou tejto metódy môže zmenšiť expozíciu šindľov a tým zvýšiť spotrebu strešných šindľov.

Pri metóde vkladania  sa orezáva horná hrana nových šindľov po spodnú hranu pôvodných šindľov. Táto metóda sa niekedy nazýva aj „Butt and run“.

 

Poznámka:

Skôr, ako sa rozhodnete, či túto techniku použijete, skúste priložiť nové strešné šindle do pôvodných vrstiev. Súčasná expozícia (odkrytá časť strešných šindľov) určuje to, aká bude nová viditeľná časť.

 

Na záver:

Reroofing je vynikajúcou voľbou pre tých, ktorí majú vo všeobecnosti strechu v dobrom stave, ale je na konci svojho životného cyklu, alebo pomaly stráca svoju funkciu. Na rozdiel od komplexnej výmeny strechy, nezahŕňa odstránenie pôvodnej vrstvy, čo výrazným spôsobom znižuje čas a náklady na projekt. Vždy je dobré sa poradiť so strechárom, ktorému dôverujete, ktorý môže vykonať kontrolu a poradí vám, ktorá voľba je pre vás najvhodnejšia. 

 

Kontaktujte nás