Prečo je bleskozvod tak dôležitý?

Leto je obdobie búrok sprevádzanými pôsobivými bleskami.  I keď ide o majestátny prírodný úkaz, môže vám spôsobiť problémy.  Ochrana domu pred bleskom môže zachrániť  váš život, životy vašich blízkych, ale aj váš domov a to čo sa nachádza vo vnútri.

Bohužiaľ, zasahu bleskom nevieme zabrániť. Ale čo môžete urobiť, je minimalizovať resp. znížiť devastujúce účinky úderu blesku tým, že budete mať  odborne nainštalovaný systém ochrany pred bleskom.

 

Systém ochrany pred bleskom - bleskozvod

Ochrana pred bleskom

 

Úlohou bleskozvodu je veľmi jednoduchá. Poskytuje „cestu“, po ktorej blesk môže byť odvedený do bezpečia. Ak je váš dom vybavený systémom ochrany pred bleskom, bude ničivá sila tohto úderu odvedená bezpečne do zeme. Obíde váš dom a vy, vaši rodinní príslušníci a váš majetok zostane bez ujmy. Systém ochrany pred bleskom sa skladá zo vzdušných terminálov (tyčí), vodičov (vodič/drôt), kovovými spojmi a zemnením (zemniace tyče), určených na ochranu konštrukcie budovy a jej obyvateľov.

 

Odborná inštalácia

Správne nainštalovaný systém ochrany proti blesku vám a vašej rodine poskytne pokoj počas búrok, a tiež zvyšuje hodnotu vášho domu. Dôležité je, aby bol bleskozvod inštalovaný kvalifikovanými odborníkmi. Pre zabezpečenie kvality musia byť všetky materiály a postupy v súlade s miestnymi stavebnými predpismi.

Dôležité : Niektoré poisťovne nepoistia váš dom bez funkčného systému ochrany pred bleskom !!! Inštalácia ochrany pred bleskom je niečo, čo rozhodne stojí za zváženie!