Porovnanie konkurenčných šindľov: IKO vs. Ruský/Americký výrobcovia – časť 1

Výsledky IKO expertízy potvrdili iba priemernú kvalitu ruských/amerických výrobcov  - časť 1

Často dostávame otázku: Prečo si kúpiť práve IKO šindle? Prečo si nevybrať šindle od konkurenčných ruských či amerických výrobcov? Odpoveď je:  kvalita. IKO vyrába šindle na základe dlhoročných znalostí a skúseností.  A keďže papier znesie veľa, rozhodli sme sa preveriť kvalitu jednoduchými, ale za to dôležitými testami.

Jedným z najdôležitejších aspektov je správna inštalácia.  Nesprávna pozícia klincov môže spôsobiť  množstvo problémov na streche, ktorými môžu byť: zatekanie či odtrhnutie šindľa vetrom kvôli chybnej pozícii klinca. Výrobný proces IKO Laminovaných šindľov (Cambridge) ponúka lepšiu -  vyššiu ochranu  proti horeuvedeným problémom v porovnaní s ruskými či americkými výrobcami.

Americký a ruský  konkurenti výrazne zaostávajú  v týchto dôležitých parametroch:

1. Veľkosť šindľa
2. Šírka zdvojenej časti určenej na kotvenie
3. Laminácia a zlepenie vrstiev šindľa
4. Adhézna schopnosť
5. Klincovacia zóna a sklon výrezov .

Pozrime sa bližšie na veľkosť šindľa, šírku zdvojenej časti určenej pre kotvenie a lamináciu a zlepenie vrstiev šindľa. 

1.      Veľkosť šindľa

Vďaka dĺžke 1038 mm a šírke 349 mm je Cambridge šindeľ najväčší šindeľ v danej triede. Americké aj ruské šindle sú menšie.  

Bigger size IKO Cambridge Shingle

IKO laminované šindle sú väčšie. 

2.      Šírka zdvojenej časti

Cambridge  laminované šindle sa vyrábajú so špeciálnou klincovacou plochou. V porovnaní s americkými či ruskými výrobcami, je šírka IKO zdvojenej časti oveľa väčšia.  Vďaka tomu sa zabezpečí, že každý klinec prejde/prichytí obidve vrstvy šindľa, čo znamená, že klince sú na správnej pozícii. Menšia šírka zdvojenej časti u konkurenčných šindľov môže viesť ku chybnému ukotveniu šindľov. 

Width of shim Cambridge shingle

Šírka zdvojenej časti Cambridge šindľov. 

Šírka zdvojenej časti amerického výrobcu.

Šírka zdvojenej časti amerického výrobcu. 

Width of the backing shim American competitor

Šírka zdvojenej časti 2. amerického výrobcu. 

Width of the backing shim Russian competitor

Šírka zdvojenej časti ruského výrobcu. 

3.      Laminácia a zlepenie vrstiev šindľa

Laminované šindle sú výrobené z dvoch častí/vrstiev, navzájom zlepených špeciálnym modifikovaným bitumenom. Ruský a americký výrobcovia používaju len 3 lepiace vrstvy,  zatiaľ čo IKO laminované šindle sú zlepené 5 vrstvami bitumenu.  Vďaka tomu sú IKO šindle najbezpečnejšou voľbou. 

Bitumen glue on IKO cambridge

Vrstvy bitúmenu na IKO Cambridge šindľoch

Lamination and gluing system of American competitor

Laminácia a zlepenie vrstiev šindľa amerického výrobcu.

Lamination and gluing system of 2nd American competitor

Laminácia a zlepenie vrstiev šindľa 2. amerického výrobcu.

Lamination and gluing system of Russian competitor

Laminácia a zlepenie vrstiev šindľa ruského výrobcu.

Navštevuje náš blog pravidelne, dozviete sa aj ďalšie výsledky porovnania IKO vs. konkurencia.