Roofer installing Cambridge Xpress

Najčastejšie chyby strechárov – 2.časť

Úspešne zvládnuť nový strešný projekt znamená viac než len si zaobstarať kvalitné šindle. Inštalácia musí byť vykonaná správne podľa nasledovných inštalačných predpisov. V predošlom blogu sme písali o 5 najčastejších chybách. Pridávame ďalších 5 dôležitých upozornení:  

  • Nesprávne klincovanie
  • Nesprávne klince
  • Nesprávne zarovnanie šindľov
  • Nesprávna inštalácia oplechovaní
  • Opätovné použitie starého oplechovania

6. Nesprávne klincovanie

Vplyvom poveternostných podmienok môžu byť šindle strhnuté alebo odfúknuté v prípade, že sa neprichytia k podkladu správne. Vždy je potrebné pouiť min 4 klince/šindeľ.  Pri strmých strechách (sklon 65°a viac), je nutné použiť min 6 klincov. Rovnako dôležitý ako počet klincov je aj ich správna poloha. Klince musia byť uplne zakryté ďalšou radou šindľov. Klince sa pribíjajú kolmo do dreveného podkladu.  .Skryvené klince, klince pribité príliš silno, resp. nedostatočne môžu spôsobiť zatekanie! 

Riešenie problému:

Šindle opatrne odlepte, nedobité klince pribite zarovno s povrchom šindľa. Ak sú klince pribité príliš vysoko, pribite nové klince na správnu pozíciu. Prípadné poškodenia povrchu šindľa zatrite bitúmenovým tmelom. POZOR: príliš veľké množstvo tmelu môže viesť k pľuzgierom! Viditeľné klince prekryte šindľom, ak to nie je možné, hlavičku klinca prekryte bitúmenovým tmelom Shingle Stick a prisypte granulátom.

Correct nailing roof shingles

Improper shingle nailing

7. Nesprávne klince

Štandardné strešné klince musia mať drážkované telo, hrúbku 2,7mm a hlavičku širokú 9 mm. Klince musia mať protihrdzavejúcu ochranu pozinkom a musia byť galvanizované. Správne pribité klince sú jediným kotviacim prvkom pre strešné asfaltové šindle! 

Riešenie problému:

Ak sú šindle pribité spinkami, prebite každý šindeľ správnym klincom a v prípade potreby použite bitumenový tmel IKO Shingles Stick. Pokiaľ zistíte zatekanie do strechy cez hrdzavé klince, otvor utesníte tmelom Shingle Stick. Ak problém neprestáva, je potrebné zvážiť komplexnú opravu strechy. 

8. Nesprávne zarovnanie šindľov

Šindle musia byť v presnom horizontálnom aj vertikálnom zarovnaní. Na zarovnanie šindľov používajte kriedovú čiaru. Obvzlášť pri šindľoch obdĺžnikového tvaru nie je možná inštalácia bez kontroly pomocou kriedovej čiary. Pri laminovaných (dvojvrstvových) šindľoch je potrebné dolnú hranu hornej rady šindľa zarovnať s výsekom spodnej rady šindľa. Pri nedostatočnom prekrytí jednotlivých vrstiev riskujete odtrhnutie šindľa vetrom, resp. podfúknutie, alebo zatečenie vetrom hnanou dažďovou vodou. 

Riešenie problému:

Pokiaľ strecha nezateká, jedná sa len o estetický problém. 

Incorrect overlapping of Cambridge Xpress

Horizontal chalkline will help you align

9. Nesprávna inštalácia oplechovania

Oplechovanie sa používa pri komínoch, strešných oknách, v úžľabiach, či pri kolmých stenách. Oplechovanie komínov zabraňuje zatekaniu v oblasti komína a je položené vždy pod šindle. Oplechovanie kolmej steny alebo postupné oplechovanie musí byť vždy prekryté kontra oplechovaním. .

Riešenie problému:

Ak je oplechovanie nainštalované nesprávne, povytiahnite klince a vsuňte nové oplechovanie pod šindle. Nové oplechovanie ukotvite a šindle podlepte pomocou bitúmenového tmelu Shingle Stick. Nezabudnite na krycie oplechovanie! 

10. Opätovné použitie oplechovania

Pri rekonštrukcii strechy sa vam môže zdať, že povodné oplechovanie je stále v dobrom stave. Majte na pamäti, že oplechovanie môže byť poškodené na miestach, ktoré nie su viditeľné. Nové oplechovanie je malou časťou celkových nákladov pri rekonštrukcii strechy, preto doporučujeme použiť vždy nové oplechovanie. 

Riešenie problému:

Medené či hliníkové oplechovanie nie je potrebné vymeniť, pokiaľ nie je mechanicky poškodené (dierky, praskliny). Všetky ostatné oplechovania je potrebné vymeniť. 

Reused old flashing

Correct new flashing

Nový blog s ďalšími 5 častými chybami už čoskoro! 

Zatiaľ si pozrite inštalačný návod na našich web stránkach. Veľa šťastia!