Najčastejšie chyby strechárov – 4. časť

Střechu vysoké kvality dosáhnete kombinací kvalitních šindelů a správné instalace. V posledních týdnech jsme popsali nejčastější chyby při pokládce, které mohou vést k vážným problémům s Vaší střechou.

Na závěr téhle série bychom rádi upozornili na následující chyby:

  • Použití přílišného množství bitumenového tmelu
  • Nesprávně zvolené šindele na nároží a hřebeny
  • Nesprávné utěsnění přechodů střechy
  • Nedostatečné zabezpečení úžlabí
  • Otvory v důsledku instalace

16. Použitie príliš veľkého množstva bitúmenového lepidla

Použití příliš velkého množství bitumenového tmelu nebo střešního lepidla, které nejsou kompatibilní s bitumenovým šindelem, může způsobit tvorbu puchýřů na šindelích.

Řešení:

Puchýře mohou po čase opět zmizet. Pokud ale praskly, je lepší takto poškozené šindele vyměnit. 

tvorba pľuzgierov

použitie príliš veľkého množstva bitúmenového lepidla

asfaltový tmel

Primerané množstvo lepidla

17. Nesprávne šindle pre nárožia a hrebene

U tří-tabulových, čtyř-tabulových, hexagonálních nebo diamantových typů šindele rozřízněte šindele podélně dle výseků. Ty jsou po rozříznutí na menší části stále dostatečně flexibilní pro použití jako hřebenový čí nárožní šindel. Nikdy však nepoužívejte tímto způsobem typ šindele bobrovka, protože je užší a nepřekryla by dostatečně nároží nebo hřeben.

S narůstající popularitou laminovaných šindelů se opakuje chyba použití stejného procesu jako je u tří-tabulových šindelů. Šindele typu Cambridge ale nejsou navrženy na ohýbání přes hřeben či nároží. Jsou tlustší, neleží v jedné rovině a mohou prasknout nebo se úplně zlomit, pokud mají být ohnuté přes hřeben. Pro hřeben nebo nároží u laminovaných šindelů je nutné použít tří-tabulový šindel Superglass 3-Tab se stejnou barvou jako má Cambridge.

Řešení:

Pokud Vaše střecha trpí zatékáním přes hřebenáče, je nutné je vyměnit a použít nové šindele obdélníkového tvaru.  

nárožia a hrebene z laminovaných šindľov

Laminované šindle nie sú vhodné na nárožia a hrebene

nedostatočné prekrytie hrebeňa

Ani šindle tvaru bobrovka nie su na hrebene vhodné

18. Nesprávne utesnenie prestupov cez strechu

Hodně obytných střech má komíny a další prostupy, které si vyžadují správné utěsnění. Šindele se musí zespodu aplikovat až k odvětrávací trubce nebo komínu. Podle tvaru se vyřeže otvor do šindele. Vše se dokonale zatmelí certifikovaným asfaltovým tmelem (PlastalStick, Shingle Stick). Následně se na prostup nasadí plechování či jiný kryt ventilace. Vrchní a boční část se potře dostatečně přiměřeným množstvím tmelu („housenka z kartuše“) a na takto připravené plechování se svrchu instaluje další řada šindelů.

Řešení:

Předělejte nesprávný detail použitím nového plechování a šindelů. Nezapomeňte použít tmel Iko Shingle Stick nebo Plastal Stick!

detail nesprávneho utesnenia prestupu

Správne utesnenie je nevyhnutné!

19. Nedostatočné zabezpečenie úžľabia

Úžlabí ve střechách jsou nejvíce náchylné na zatékání, protože tudy proteče největší objem stékající vody. Při instalaci šindelů do úžlabí nesmí být v úžlabí nikdy spoje (konce) šindelů. Spoje dělejte raději kousek od linie úžlabí, aby se zabránilo prosakování vody. Zcela nejlepší způsob je šindele do úžlabí vůbec nedávat a vyřešit odvodnění úžlabí pomocí asfaltového pásu IKO Armourvalley v barvě šindele, případně pomoci plechového úžlabí.

Řešení:

Přesuňte krátké kousky šindele z úžlabí a nainstalujte celý šindel nebo kousek s přiměřenou délkou.

šindle spojené v úžľabí

Šindle nespájajte priamo v úžľabí

20. Technologické otvory a pomôcky

Kontrolujte také otvory. Na strmějších střechách instalují pokrývači nášlapné můstky (konzoly, držiaky), které drží na střeše je a také materiál. Když dokončí část střechy, můstky jsou přesunuty a díry po hřebících mohou být zapomenuty nebo přetmeleny. Tohle přetmelení ale nemusí být dostatečně kvalitní a nemusí vydržet stejně dlouho jako samotná střecha. Když si najmete na instalaci nové střechy pokrývače, požádejte je, aby používali střešní konzole, které jsou přichyceny do vrchní překryté části šindele. Tahle část je během instalace překryta další řadou šindelů a střešní konzole mohou být vysunuty, aniž by po nich zůstaly viditelné otvory.

Řešení:

Použijte tmel vysoké kvality (Shingle Stick) a přesypte jej granulátem. Nebo můžete nahradit poškozené šindele novými. 

Správna inštalácia strešnej konzoly

.

Pokiaľ sa budete vyvarovať chýb popísaných v predchádzajúcich častiach( část 1, část 2 a část 3), môžete si byť istý dlhou životnosťou vašej strechy! Prajeme vám veľa šťastia!