Najčastejšie chyby strechárov – 1.časť

Úspěšné projekty střech si vyžadují, aby pokrývači dodržovali správné metody a postupy aplikace. Jinak může být finální efekt špatný a nepomůže už ani nejlepší a nejdražší materiál. A co je obzvlášť důležité, i malá chyba může způsobit zatékání do střechy. Oprava pak snižuje její životnost (a také střechu prodražuje).

V nasledujících blozích jsou nejčastější chyby vycházející z dovednosti pokrývačů, začínáme s těmito tématy:

  1. absencia alebo nesprávna inštalácia štartovacieho radu
  2. nesprávny sklon
  3. nesprávny presah šindľov pri odkvape 
  4. nesprávna inštalácia odkvapového oplechovania
  5. chýbajúci alebo nesprávne nainštalovaný  podkladný pás

1. Absencia alebo nesprávna inštalácia štartovacieho radu

Špatně nainstalovaná startovací řada (nebo hůř, její absence) může způsobit hodně problémů. Riskuje se zatékání při okapové hraně nebo odtržení šindele z první řady – to může vést také k estetickým nedostatkům. 

chýbajúci štartovací rad

.

nesprávna inštalácia štartovacieho radu

.

2. Nesprávny sklon

Každý šindel může být použit při určitém sklonu střechy. Minimální sklon pro většinu šindelů je 15°. Jenom Cambridge Xtreme může být instalován od 9,5°. Pro vertikální střechy se sklonem 90° musí být vždy použity samolepivé šindele.

sklon strechy

.

nízky sklon strechy pre tvar bobrovka

.

3. Nesprávny presah šindľov pri odkvape 

Kraj šindele musí přesahovat přes okapovou hranu v délce 6 – 10 mm. Pokud by šindel přesahoval více, může dojít k jeho odtržení při vichřici. Naopak nedostatečná délka přesahu může vést k zatékání vody do dřevěné konstrukce.  

Priveľký presah/previs

.

4. Nesprávna inštalácia odkvapového oplechovania

Chybějící oplechování při okapové hraně může vést k problémům vespod střechy, protože tohle oplechování slouží několika účelům:

  • zabrání průniku hmyzu do podkroví
  • předchází průniku vody pod okraje střechy při bouřkách a vichřicích
  • zajistí odkapávání vody do okapu, čímž předchází znehodnocení podbití
  • zajistí, aby se šindele neprohnuly přes okraj střechy
Chýbajúce odkvapové oplechovanie

.

Chýbajúce záveterné oplechovanie

.

5. Chýbajúci, alebo nesprávne nainštalovaný podkladný pás

Aplikace podkladního pásu přináší několik benefitů, ku příkladu i dlouhodobou voděodolnost střešního systému. Zejména u šikmých střech vyžadují aplikaci podkladního pásu přímo stavební předpisy. Šindelové střechy bez podkladního pásu nebo dostatečného překrytí přinášejí vysoké riziko zatékání vody, a to v místech jako jsou úžlabí, komín, střešní okna, odvětrávače, příruby potrubí atd. Při instalaci na střechu se sklonem mezi 9,5° a 20° by měl mít podkladní pás dvojité krytí s 50 cm překrytím, nebo se může použít samolepící podkladní pás v jedné vrstvě.