Fotovoltaika na šindľovej streche – ako inštalovať FV panely na šindľovú strechu

Za posledné roky sa solárne a fotovoltaické (FV) panely  začali objavovať na strechách stále častejšie.  Ide o logický vývoj vzhľadom na množstvo výhod, ktoré prínášajú. Šindľové strechy sú ideálne pre inštaláciu solárnych a fotovoltaických panelov. Solárne alebo FV panely sú skupiny elektricky prepojených článkov, ktoré premieňajú slnečné svetlo na elektrinu (obnoviteľná energia) v prípade FV, alebo slúžia na ohrev vody pri solárnych paneloch. Nieľkoko FV panelov na streche vášho domu prispeje k výrobe lacnej elektriny, čo znamená nižšie účty za elektrinu. Zároveň sa tým znižuje vaša závislosť na dodávateľoch energie. 

 

 

Ak zvažujete inštaláciu FV panelov do strechy, pozrite sa, čo je pre inštaláciu dôležité. V tomto článku sa dozviete, ako vyzerajú FV panely na šindľovej streche a ako sa FV panely inštalujú. 

 

<<< Obr. Fotovoltaické panely na streche  IKO Cambridge 

Fotovoltaické panely na streche

FV panely  sa inštalujú na slnečnú stranu strechy (ideálne orientované na juh, juhozápad), pre efektívnu výrobu elektriny.  Najúčinnější sklon pre FV panely je približne 35°. Montážou FV  panelov sa zaoberajú špecializované firmy, ktoré navrhnú a spočítajú správny počet FV panelov a zabezpečia montáž. Stačí si do vyhľadávačas zadať fotovoltaická elektráreň na streche. 

Pod FV panely je vhodné nainštalovať snehové rozrážače či zachytávače, tak ako je zrejmé z obrázku. Sneh sa na šindľoch drží a topí sa postupne. Po FV paneloch, vďaka ich hladkému povrchu, sneh kĺže a môže vytvoriť lavínu, ktorá môže spôsobiť zranenie či škody na majetku.  Snehové rozrážače zabezpečuju teda priestor pod FV panelmi. 

Skrutka musí byť dostatočné pevná a dlhá a musí byť nainštalovaná do nosnej konštrukcie strechy, aby ju nevytrhli či nezdeformovali veľké nánosy snehu, či silný vietor, ktory sa môže dostať pod FV panely a odtrhnúť ich. 

 

Obr. Pevná a silná skrutka drží FV panel na streche >>>

Potom už celý systém slúži pre vlastnú výrobu energie, ktorá je v tomto prípade využívaná na vykurovanie a ohrev teplej vody bez nutnosti platiť dodávateľom. Strešné FV panely môžu zabezpečiť výrobu lacnej elektriny a znížiť tým závisloť na cenách elektriny.