Asfaltové strešné šindle na fasády a strechy so strmým sklonom

Ako sa inštalujú šindle na veľmi strmé strechy alebo fasády:

Inštalácia šindľov na strmé sklony (vrátane manzardových striech a vertikálnych stien/fasád) sa stáva bežnou praxou. Maximálny sklon pre štandardné šindle so samolepiacimi bodmi alebo termo-adhezívnymi bodmi je 85 °. Pre samolepiace šindle je maximálny sklon 90 °, čo znamená, že môžu byť použité na fasádu.

 

V týchto prípadoch pôsobí  gravitácia na šindle inak, ako je tomu pri bežných šikmých strechách. Použitie bitúmenových šindľov na sklonoch väčších ako 60 ° si vyžaduje použitie špeciálnych inštalačných metód, v dôsledku zníženej účinnosť samolepiacich bodov aplikovaných vo výrobe, a to najmä v chladnejších podnebiach a tienených oblastiach.

Ak sa na týchto strmých sklonoch používajú štandardné metódy montáže pre asfaltové šindle, môžu sa vyskytnúť problémy, ktoré nie sú chybou výrobku, ale chybou nesprávnej inštalácie.

 

Pri sklonoch striech medzi 60° - 90°, sa pri inštalácii IKO Cambridge Xtreme 9,5° musia dodržať nasledovné postupy:

 

 • Strešné debnenie pre IKO Cambridge Xtreme 9,5 ° musí byť zhotovené z preglejky, OSB alebo hobľovaných dosiek;
 • Preglejky alebo OSB musia byť vhodné pre exteriérové použitie  a drevené dosky môžu byť maximálne 15 cm široké. Strešný plášť musí byť hladký, suchý a bez nerovných častí;
 • Preglejky alebo OSB dosky doporučujeme vždy pri veľmi nízkych alebo veľmi strmých sklonoch!
 • Doporučujeme použite podkladový pásov IKO Armourbase pre sklony v rozsahu 60 ° až 85 °;
 • Pri skonoch od 85 ° do 90 ° (zvislé steny) sa nevyžaduje podkladový pás, ale doporučuje sa.

 

 

 • Pri inštalácii za chladného počasia, je nutné použiť bitúmenový tmel na dodatočné manuálne podplepenie;
 • Použite iba nevyhnutné množstvo tmelu - maximálne 3mm hrubú vrstvu a minimálne 25mm od spodnej hrany šindľa;
 • Použitie nadmerného množstva tmelu môže viesť k pľuzgierom alebo neželanému zlepeniu šindľov! 
 • Dôležité: inštalácia šindľov na fasádu doporučujeme robiť za teplého počasia, pretože samolepiaca vrstva sa lepšie aktivuje! 
 • Za manzardovou časťou strechy, resp. pod fasádov sa obvykle nachádza priestor, ktorý je potrebné odvetrať, aby sa zabránilo zadržiavaniu vlhkého vzduchu v strešnom plášti/fasáde; 
 • Je nevyhnutné, aby bol zabezpečený voľný pohyb vzduchu /cirkulácia medzi tepelnou izoláciou a strešným debnením

 

 • Správna ventilácia je základom pre dlhú životnosť šindľovej strechy;
 • Pri strmých sklonoch a fasádach je vhodné zabezpečiť ventiláciu pomocou IKO Armourvent MULTI/MULTI Plus;
 • Vačšina stavebných predpisov požaduje 1 m² odvetranej plochy na každých 300 m² podkrovného priestoru  (1:300). Pri strmých sklonoch a fasádach je postačujúci pomer 1 m² odvetranej plochy na každých 600 m²  (1:600). Priestor odvetrania sa delí na nasávanie pri odkvape a výduch v hornej časti strechy/steny;
 • Dôležité: šírka vzduchovej medzery medzi izoláciou a strešným debnením musí byť 4-6 cm;

Ak dodržíte tieto pokyny, vaše šindle budu nainštalované správne. Dbaje o svoju bezpečnosť: práca na strmých sklonoch môže byť nebezpečná, preto vždy používajte bezpečnostné laná a postroje.

Dôležité: Šindle sa zlepia medzi sebou, pokiaľ sa samolepiace body (nanesené vo výrobe), aktivujú teplom od dostatočného slnečného žiarenia.   Ak  prebieha  inštalácia za chladného počasia, alebo v oblastiach so silným vetrom a môže dôjsť ku kontaminácii prachom, priľnavosť šindľov musí  byť dodatočne zabezpečená tmelom Shingle Stick alebo Plastal Stick.

 

 

 

Dodržujte odporúčané metódy inštalácie a vaša strecha či fasáda  bude vyzerať jedinečne. Držíme vám palce!  

Máte záujem o vzorku niektorého zo spomenutých šindľov?
Objednajte si vzorku formátu  A4/A5 tu!
 

A4/A5 VZORKA