Ako vyriešiť napojenie plochej strechy na šikmu?

Máte na dome časť strechy s nízkym sklonom, ktorá je prepojená s hlavnou časťou strechy? Alebo plánujete pridať k existujúcej šindľovej streche predĺženie pre zimnú záhradu, letnú kuchyňu alebo garáž? Ukážeme vám, ako nainštalovať strechu s nízkym sklonom, ktorá je prepojená so šindľovou strechou so štandardným sklonom.

Základné informácie:

Bežné šindle používame pri sklonoch od 15° do 85°.  Ak máte sklon strechy vačší ako 15°, môžte použiť ľubovoľný šindeľ, podľa vlastných preferencii, alebo použiť ten, ktorý je na existujúcej hlavnej časti strechy. Pozrite si náš základný návod pre inštalíciu všetkých typov IKO šindľov >>>   

 

Pokiaľ je sklon predĺženej časti strechy v rozpätí medzi 9,5°a 15°, potom jedine šindeľ Cambridge Xtreme 9,5°je práve ten, ktorý hľadáte. Tento dizajnový 3D šindeľ, môžete inštalovať na sklony striech od 9,5°do 90°.  Pri nízkych sklonoch je však potrebné zabezpečiť dokonale hladké drevené debnenie pomocou OSB dosiek hrubých min. 22 mm.  Na drevené debnenie položte ako základ poistnú hydroizoláciu IKO Armourbase Pro PLUS alebo Armourbase STICK. Následne pokračujte podľa všeobecných predpisov pre inštaláciu šindľov Cambridge Xtreme 9,5°.  Na prechod medzi nízkym a vysokým sklonom strechy použite oplechovanie. 

 

Pre sklony striech menších ako 9,5°, musíte použiť asfaltové pásy. Asfaltové pásy môžte použiť aj v prípade sklonu strechy 15°a menej v prípade, že nechcete použiť šindle Cambridge Xtreme 9,5°. Asfaltové pásy sa natavujú k podkladu, čo zabezpečí dokonálu odolnosť voči všetkým extrémnym poveternostným podmienkam pre strechy s nízkym sklonom. 

 

OSB roof deck for shingles

Ako vytvorit napojenie strechy s nízkym sklonom? 

Na strešnú konštrukciu nainštalujte suché hobľované dosky alebo OSB dosky. Pamätajte, že pri nízkych sklonoch sa sneh udrží na streche dlhšie, preto doporučujeme použíť pevnejšie materiály, ktoré budú schopné udržať vyššiu hmotnosť, ako napr. OSB s hrúbkou min. 22 mm. Pri použití dosiek sa uistite, že nie sú iba suché, ale po inštalácii sa na streche nekrútia. Zabezpečte správny sklon a odtok vody v každej časti a v každom smere strechy. Vyvarujte sa situáciám, keď dosky rôznych hrúbok vytvárajú na streche priehlbinu, ktorá by mohla zadržať vodu a spôsobiť zátek!

 

Podkladový pas pre natavenie pásov 

Po montáži dreveného debnenia nainštalujte odkvapové háky a na spodný okraj strechy položte odkvapové oplechovanie. Vodorovne s odkvapovovu hranou  nainštalujte podkladový pás  IKO Base (= nový názov pre IKO Armourfix)  a klincami ho mechanicky pripevnite každych 20 - 40 cm v každom smere. Každú ďašiu vrstvu prekryjte s presahom najmenej 10 cm a každých 20 - 40 cm opäť mechanicky ukotvite klincami. Pokračujte, až kým sa nedostanete 40 cm nad spoj medzi nízkym a pôvodnym sklonom strechy.

 

Otázka: Je nevyhnutné použiť IKO base, alebo je možné použiť iný alternatívny podkladový pás?

IKO Base je  APP modifikovaný asfaltový pás, ktorý slúži ako podklad pod vrchný asfaltový pás IKO Armourvalley a je s ním kompatibilný. To znamená, že má rovnaké zloženie a „funguje“ podobne  ako IKO Armourvalley. Ak sa ako podkladový materiál použije iná, nekompatibilná základná vrstva, môžu sa od seba  časom vrstvy oddeliť. Použitie iného podkladu než IKO base, môže mať za následok poruchy strechy, čo môže časom viesť k zníženiu vodotesnosti strechy.

 

 

Vrchný asfaltový pás

Použite IKO Armourvalley v rovnakej farbe, ako šindle na hlavnej streche. Pred natavením pásov ochráňte drevené časti konštrukcie oplechovaním, prípadne použite iný spôsob ochrany dreva na ochranu pred dažďom, alebo snehom.

Vrchný pás natavujeme celoplošne na podkladovú vrstvu IKO Base. Postupujte podľa pokynov pre štandardné natavenie asfaltových pásov. Spoje vrchnej vrstvy sa nesmú prekrývať  so spojmi spodnej vrstvy.  Prekrytie radou je min. 10 cm. Vrchný pás sa nataví na celú plochu strechy a zasahuje  do hlavnej časti strechy minimálne 40cm nad spojom. Vrchný pás Armourvalley musí byť vždy prekrytý alebo zasunutý pod prvú radu šindľov hlavnej strechy.

 

Otázka:  Musím použiť IKO Armourvalley ako vrchnú vrstvu? 

IKO Armourvalley je kvalitný asfaltový pás, ktorý ponúka niekoľko výhod, ktoré väčšina alternatív neponúka. Asfalt  použitý v IKO Armourvalley je APP modifikovaný. To znamená, že dokáže odolať krutým chladným podmienkam a zároveň vysokým teplotám v lete. V letných mesiacoch môže teplota strechy dosahovať až 100 ° C a  ani pri tak vysokej teplote APP asfalt nemá tendenciu zmäknúť alebo stekať. Táto vlastnosť je nevyhnutná najmä pre sklony strechy medzi 5 ° - 15 ° a viac, kde by inak spracovaný asfalt mohol tiecť v dôsledku gravitácie. Ďalšou výhodou IKO Armourvalley je široká škála farieb, ktoré presne ladia s farbami šindľov IKO. Na streche nadstavby tak budete mať rovnakú farbu ako na ostatných častiach strechy.

 

Inštalácia šindľov na strmých/hlavných častiach strechy. 

Na strmšom sklone  začíname štartovacím radom cca. 15 cm nad zlomom strechy. Potom pokračujeme štandardným spôsobom pre inštaláciu šindľov, ako je uvedené vo videu vyššie.

Pri dodržaní odporúčaní, budete schopný správne vykonať napojenie dodatočnej strechy s nízkym sklonom na pôvodnú strechu. Prajeme vám veľa šťastia!