Dummy content header

Ako prepojiť plochú strechu so šindľovou strechou?

Zväčšovanie priestoru pre bývanie vo vašom dome alebo stavebnom projekte si vždy vyžaduje rekonštrukciu alebo prerobenie niektorých častí stavby, pričom existujúca strecha nie je vhodná na takéto rozšírenie, preto sa vyžaduje rekonštrukcia/prestavba novej strechy pomocou pridania niekoľkých metrov štvorcových. Pri prehliadke renovačných projektov si prosím všimnite, že ľudia  často volia plochú strechu. Táto plochá strecha je pre prístavbu skvelá a ekonomický výhodná. Môže byť prepojená s existujúcou  šikmou strechou domu a dáva moderný vzhľad novo pridanému priestoru.

 

Základné informácie:

Štandardné šindle je možné použiť na sklony od 15 ° do 85 °. Ak je sklon vašej prístavby väčší ako 15 °, môžete použiť akýkoľvek typ šindľa, ktorý uprednostňujete, alebo použiť ten, ktorý máte na vašej existujúcej hlavnej streche. Prozrite si náš videonávod pre strešné šindle IKO.

 

Ak je sklon novej časti strechy medzi 9,5 ° a 15 °, potom hľadáte Cambridge Xtreme 9,5 °. Tento dizajnový laminovaný šindeľ je možné inštalovať na sklony od 9,5 ° do 90 °. Pre inštaláciu s nízkym sklonom musí byť strešná debnenie vyrobená z OSB. Na OSB je potrebné nainštalovať poistnú hydroizoláciu IKO Armourbase Pro PLUS alebo Armourbase STICK. Potom strechu nainštalujte  šindle Cambridge Xtreme 9,5 ° podľa všeobecných zásad. Pechod zmeny sklonu strechy prekryte pomocou oplechovania.

 

 

Cambridge Xtreme 9,5° application extended flat

Pre sklony menšie ako  9,5 ° nemôžeme inštalovať šindle. Miesto šindľov je potrebné použiť  modifikované  asfaltové pásy (Armourvalley) alebo iné materiály na báze EPDM, PVC alebo TPO membrány. Tieto asfaltové pásy je potrebné celoplošne nataviť, aby odolali všetkým extrémnym poveternostným podmienkam.

 

Ako napojiť strechu s nízkym sklonom?

Na strešnú konštrukciu namontujte suché dosky alebo OSB. Majte na pamäti, že pri nízkych sklonoch sa bude sneh držať dlhšie, preto je vhodné použiť masívnejší materiál, ktorý unesie zvýšenú hmotnosť, napr. OSB dosky s hrúbkou cca 22 mm.

Pri použití dosiek dbajte na to, aby boli nielen suché, ale aby sa po inštalácii nekrútili. Zaistite správny sklon a odtok vody v každej časti strechy. Vyvarujte sa situáciám, keď dosky rôznych hrúbok vytvárajú na streche priehlbinu, ktorá by mohla zadržiavať vodu a spôsobiť zatečenie!

OSB for shingle roof deck

Inštalácia poistnej hydroizolácie pre natavenie

Po inštalácii doskového debnenia namontujte odkvapové háky a odkvapové oplechovanie. Zarovno s odkvapovou hranou nainštalujte poistnú hydroizoláciu IKO Base (pred tým IKO Armourfix) a mechanicky ju ukotvite klincami každých 20-40 cm v každom smere. Každý další rad inštalujte s presahom min. 10cm a rovnako pribite klincami každých 20-40 cm. Pokračujte, až kým sa nedostanete 40 cm nad prepojenie zmeny sklony strechy.

 

Extended flat roof connected to shingle roof

Otázka: Je potrebné použiť IKO base alebo je možné použiť akýkoľvek iný asfaltový pás?

IKO Base je APP upravený asfaltový pás, ktorý slúži ako spodná vrstva pre IKO Armourvalley a je s ním kompatibilná. To znamená, že má rovnaké vlastnosti a „funguje“ ako IKO Armourvalley. Ak sa ako podklad použije iný nekompatibilný podkladový pás, môžu sa od seba časom začať oddeľovať. Nepoužívanie IKO Base ako podkladového pásu môže mať za následok poruchu strechy, čo môže viesť dokonca k zníženiu vodotesnosti striechy.

 

Vrchná vrstva

Použite IKO Armourvalley v rovnakej farbe ako šindle na hlavnej šikmej streche. Pred natavením nainštalujte  na okraje oplechovanie na ochranu drevených častí strechy. Prípadne použite inú metódu ochrany dreva, ktorá ich ochráni pred dažďom alebo snehom.

Celoplošne natavte Armourvalley na podkladný pás IKO Base. Postupujte podľa pokynov pre štandardné natavenie asfaltových pásov. Spoje vrchnej vrstvy sa nesmú prekrývať so spojmi spodnej vrstvy. Prekrytia musia byť min. 10 cm. Vrchná vrstva musí byť natavená na celej ploche strechy s presahom na strmšiu časť strechy min. 40 cm . Horná/posledná hrana - Armourvalley musí byť prekrytá prvým radom šindľov z hlavnej strechy.

 

 

Armourvalley Tile Red (10)

Otázka: Je nevyhnutné použiť IKO Armourvalley ako vrchnú vrstvu alebo je možné použiť akýkoľvek iný asfaltový pás?

IKO Armourvalley je špičkový asfaltový pás, ktorý ponúka niekoľko výhod, ktoré väčšina produktov neponúka. Asfalt v IKO Armourvalley je upravený APP. To znamená, že odoláva krutým zimným podmienkam aj vysokým teplotám. V lete môže byť teplota strechy až 100 ° C a ani pri tak vysokej teplote nemá asfalt tendenciu mäknúť alebo stekať. Táto vlastnosť je nevyhnutná najmä pri sklonoch strechy od 5 ° do 15 ° alebo vyššej, kde by v dôsledku vyššieho sklonu mohol asflat tiecť. Ďalšou výhodou IKO Armourvalley je široká farebná škála, ktorá sa zhoduje s farbami šindľov IKO. Na streche prístavby budete mať rovnakú farbu ako na všetkých ostatných častiach strechy.

 

Inštalácia šindľov na strmom sklone strechy

Pri strmých sklonoch začíname štartovacím šindľom cca. 15 cm nad spojom strechy. Potom postupujte štandardným spôsobom ako pri inštalácii šindľov, viď. video vyššie.

Ak budete postupovať podľa našich odporúčaní, strechu prístavby by ste mali byť schopní jednoducho prepojiť s hlavnou strechou. Veľa štastia!