Ako inštaláciou nepokaziť novú strechu? 4 hlavné príčiny

Nová strecha je pomerne veľká investícia. Čo keď krátko po zhotovení objavíte nedostatky? Je naozaj dôvod na to, aby bola nová strecha s chybami?

Ukážeme si najčastejšie príčiny nedostakov striech.

Prečítajte si náš Inštalačný návod alebo si pozrite video návod na Youtube.

Takze, ak si aj kúpite najlepší strešný šindeľ, jeho inštalácia musí byť vykonaná správne. Ak sa inštalácia nevydarí, strecha ako celok nebude fungovať. Dobrá inštalácia si vyžaduje čas a peniaze. Je to veľka investícia pre Váš dom a domov, ale investícia ktorá sa určite oplatí. Výber správneho realizátora je preto veľmi dôležitý. 

Tip: Ak pochopíte správne dôvody, ktoré môžu byť hlavnými príčinami zlyhania novej strechy, pomôže Vám to s výberom toho správneho strechára, ktorý svoju prácu odvedie dobre a Vaša strecha Vas bude chrániť dlhé roky!