IKO tmel

Tmely sú dôležitý pomocník pri inštalácii strešných šindľov.

IKO tmely vám  dovolia pracovať vo veľmi veterných oblastiach, na strechách so sklonom vyšším ako 60° a v chladných klimatických podmienkach. Všetky IKO tmely sú 100% kompatibilné s IKO strešnými šindľami.

Tmely potrebujete na zabezpečenie vodeodolnosti strešných detailov ako oplechovania, strešné okná, štíty, užľabia,...

Aj ked sa strešné šindle mechanicky kotvia pomocou klincov, bitúmenový tmel je nevyhnutné použiť v oblastiach so silným vetrom, ALEBO aj pri inštalácii v chladnom počasí.

Vyhýbajte sa používaniu nekompatibilných bitúmenových tmelov so strešnými šindľami.