IKO poistné hydroizolácie

IKO ponúka rôzne typy poistných hydroizolácii:
asfaltové podkladové pásy pod šindle slúžia ako dodatočná poistná ochrana proti zatečeniu (voda) do strešného debnenia.

IKO doporučuje inštalovať poistnú hydroizoláciu pod šindle pre všetky sklony striech:

Úlohou poistnej hydroizolácie je predovšetkým: 

  • Chrániť otvorenú strešnú konštrukciu pred nepriaznivým počasím pred a počas inštalácie.  
  • Poskytovať dodatočnú ochranu proti kapilárne vzlínajúcej vode - vetrom hnanej dažďovej vode a ľadovým bariéram, obvzlášť pri nízkych sklonoch striech.
  • Chrániť pred poškodením spôsobených búrkami (krupobitie).
  • Eliminovať nerovnosti dreveného podkladu, vzniklého rôznou hrúbkou materiálu, z ktorého je debnenie vyrobené.
  • Byť súčasťou protipožiarných predpisov strešného systému. .