IKO Armourvalley & IKO Base

IKO Armourvalley® je vysoko kvalitný APP modifikovaný úžľabný pás s keramickým posypom, ktorý je farebne zhodný s farbami IKO šindľov. Vďaka špeciálnym vlastnotiam ako je pevnosť, ohybnosť a estetický vzhľad je ideálny pre inštaláciu do úžľabí.  

Rovnako sa používa na strechy (časti striech) s nízkym sklonom, a ktoré su priľahlé k šindľovým strechám.  

Pozrite si zaujimavý blog o využití Armourvalley 

IKO Base je podkladný pás pod IKO Armourvalley, používaný pri veľmi nízkych sklonoch (<15°).  Tento podkladný pas sa musí mechanicky ukotviť k podkladu (klincami, alebo skrutkami každých 20 cm vo všetkých smeroch) a následne sa naň celoplošne natavuje IKO Armourvalley.