BIM, CAD și acoperișul de șindrilă

Ce reprezintă abrevierea BIM?

BIM este abrevierea Building Information Modeling (modelului informațional al clădirii) și reprezintă o nouă abordare în proiectarea clădirilor mult îmbunătățită față de tehnologia tradițională de proiectare CADD (Computer-Aided Design and Drafting). Modelul informațional al clădirii BIM este astăzi un subiect popular pentru arhitecți, ingineri, contractori, dezvoltatori imobiliari, producători și profesioniști în construcții… 

Pe internet puteți găsii diferite definiții pentru BIM:

Unele definiții BIM vorbesc despre reprezentarea digitală a procesului de construcție, altele se referă la software sau la o colecție de date despre construcție agregate într-o bază de date.

US National Building Information Model Standard Project, are următoarea definiție: "Modelul informațional al clădirii (BIM) reprezintă o reprezentare digitală a caracteristicilor fizice și funcționale ale unei clădiri. BIM este o resursă comună de cunoștințe și informații despre o clădire care oferă o bază fiabilă pentru luarea deciziilor în timpul ciclului său de viață; definit ca existând de la cea mai veche concepție până la demolare ".

Câteva informații despre BIM pot fi găsite accesând următoarele linkuri:

http://www.graphisoft.com/archicad/open_bim/about_bim/ 
http://www.autodesk.com/solutions/bim/why-bim-and-benefits

BIM și acoperișul de șindrilă

IKO Shingles este o marcă consacrată de șindrile bituminoase. Pentru a ajuta arhitecții, inginerii, dezvoltatorii de proiecte, profesioniștii din domeniul construcțiilor să înțeleagă cerințele privitoare realizării unui acoperiș optim pentru șindrilă, a fost creat un prim manual adresat arhitecților. Acest manual conține o colecție amplă de desene, secțiuni transversale, detalii ale acoperișului izolat sau nu, detalii de streașină, coamă, închideri fronton, racorduri la pereți verticali, transversali sau coșuri de fum, tranziții de pantă, dolii și nu în ultimul rând detalii ce prezintă modul de realizare a unui acoperiș sub-ventilat. Aceste detalii ajută la înțelegerea conceptului de acoperiș cu șindrilă bituminoasă în general, urmând ca în procesul de construcție și exploatare să fie integrate și respectate reglementările locale.

Ce vă pune la dispoziție IKO, expertul în șindrile?

Informațiile disponibile în subsolul acestei pagini sunt sintetizate în capitole, fiecare capitol la rândul lui fiind alcătuit din 4 subcapitole:

 • acoperiș neizolat sau pod „rece”
 • acoperiş izolat cu material izolant ușor tip vată
 • acoperiş izolat cu PIR (IKO) dispus peste astereală
 • acoperiş izolat cu PIR (IKO) dispus peste căpriori

Primul fişier PDF denumit „ArchBook” conţine manualul complet!


Acest manual conţine desene, secţiuni transversale, ce detaliază o mulţime de situaţii întâlnite în cazul acoperişului cu şindrilă, structurate pe capitole:

 • Armourvent Multi (soluţia IKO de coamă ventilată)
 • Armourvent Standard (soluţia IKO de ventilaţie statică)
 • Armourvent Special (soluţia IKO de ventilaţie statică)
 • Coamă înclinată
 • Dolie deschisă
 • Streaşină
 • Acoperiş într-o apă
 • Acoperiş în două ape
 • Tinichigerie racord la un perete lateral
 • Închideri în jurul coşului de fum
 • Acoperiş mansardă
 • Tranziţii de pantă

Găsiţi aici pentru download fişierele în format PDF şi DWG.

Primul fişier PDF denumit „ArchBook” conţine manualul complet!

Apoi, există capitolele individuale disponibile în format PDF.
Fișierele ZIP conțin mai multe capitole individuale în format PDF și DWG.

Aveţi nevie de mai multe informaţii? Scrieți-ne pe adresa  residential.europe@iko.com și vom include sugestiile dumneavoastră în edițiile următoare ale acestui manual.