Properly nailing roof shingle

Poziţionarea şi baterea corectă a cuielor sunt esenţiale pentru performanţa şindrilelor bituminoase

Șindrila este cu certitudine una dintre învelitorile ușor de montat, dar trebuie respectate câteva reguli stricte atunci când ne referim la baterea lor în cuie. Cuiele trebuie aplicate în pozițiile indicate și în cantitatea precizată de fabricant pentru a asigura fixarea conformă a plăcilor şindrilă. Fixarea în cuie influențează performanţa şindrilelor, motiv pentru care această etapă este intens tratată și specificată de codurile internaţionale în construcţii.

Alegerea corectă a tipului de cuie

Cuiele sunt folosite atât pentru fixarea şindrilelor bituminoase, a foliilor hidorizolante cât și a elementelor de tinichigerie. Din gama vastă de elemente de fixare folosite în construcţii trebuie să alegem doar cuiele tratate anticoroziv cu forma și lungimea potrivită.

Cuiul pentru şindrilă trebuie să aibă un diametru nominal al tijei de minim 2,67 mm și un diametru minim al capului de 9,5 mm. Cuiul pentru şindrilă trebuie să aibă tija striată, pentru a preîntâmpina desprinderea lor din astereală ce provoacă decopertări şi infiltraţii. Un diametru superior al tijei sau capului cuiului asigură o prindere mai puternică. Cuiele trebuie să fie rezistente la coroziune și pot fi cuie zincate, cuie din aluminiu, cuie din cupru sau cuie din oțel inoxidabil.

Lungimea cuielor

Cuiele trebuie sa fie suficient de lungi, astfel încât să străpungă şindrilele şi să se ancoreze minim 19mm în scândură, sau să străpungă plăcile de construcţii folosite ca astereală (OSB, plywood sau alte tipuri de panouri de construcţii multistrat). Pentru stabilirea lungimii corecte a cuielor, trebuie avute în vedere numărul straturilor de şindrilă, grosimea şindrilelor, grosimea membranei strat de bază şi a elementelor de tinichigerie (profile picurător, închidere de fronton, dolii, etc.).

Există însă situaţii unde se evită intenţionat străpungerea asterelii de către cuie. Aceste situaţii sunt întâlnite în cazul anexelor gospodărești, al foişoarelor, al copertinelor a căror astereală are grosimea de cca 18-20 mm. În astfel de situaţii vă recomandăm să consultaţi codurile în construcţii pentru alegerea soluţiei constructive optime ce asigură atât performanţa, etanşeitatea învelitorii şi estetica finisajului interior.

Exemple de fixare neconformă a şindrilelor de astereală urmare a folosirii unui cui scurt:

Cuie fără tratament anticoroziv

 

Exemplu fixare neconformă în astereală (cui scurt ce nu străpunge suficient astereala)

 

Exemplu fixare conformă în astereală (cuiul străpunge astereala)

Atunci când instalăm şindrile groase (ca de exemplu şindrile laminate Cambridge Xpress sau Cambridge Xtreme 9,5˚) trebuie să folosim cuie de 30 mm lungime. Pentru lucrările de renovare şindrilă peste şindrilă, sau în cazul coamelor este recomandată folosirea cuielor cu lungime minimă de 35 mm.

Reguli de bază pentru fixarea şindrilelor în cuie

Fixarea în cuie este esenţială pentru asigurarea performanței în timp a învelitorii. Pentru asigurarea fixării conforme în cuie asiguraţi-vă că:

 • Folosiţi tipul de cuie cu lungimea corectă specificată în ghidul de montaj.
 • Folosiţi cuie rezistente la coroziune.
 • Folosiţi numărul de cuie recomandat pentru fixarea fiecărei plăci de şindrilă.
 • Poziţionaţi şi bateţi corect cuiele.
 • Suprapuneţi şindrilele corect peste rândul anterior înainte de fixarea lor în cuie evitând apariţia cuielor expuse.
 • Bateţi cuiele drept astfel încât să culce perfect pe suprafaţa şindrilelor fără a o deforma.
 • Nu străpungeţi şindrilele atunci când le fixaţi în cuie (capul cuiului nu trebuie sa străpungă şindrila).
 • Nu poziţionaţi şi nu încercaţi să bateţi cuie în dreptul nodurilor, crăpăturilor sau rosturilor de astereală.
 • Remediaţi imediat orice cui neconform sau placă de şindrilă deteriorată.
 • Întotdeauna bateţi cuiele începând de la un capăt al plăcii spre celălalt, astfel încât fiecare placă de şindrilă rămâne întotdeauna plană.
 • Urmaţi instrucţiunile de montaj privitoare asigurării suplimentare în cuie pe acoperişurile cu pantă mare, zonele cu vânt sau orice alte detalii speciale specificate.
 • Urmaţi şi respectaţi prevederile locale în construcţii.

Dacă un cui nu poate fi bătut astfel încât să culce perfect pe suprafaţa plăcii de şindrilă, îndepărtaţi-l, etanşaţi gaura cu mastic bituminos şi bateţi un alt cui în imediata vecinătate asigurându-vă că nu va rămâne expus. La nevoie înlocuiţi şi placa de şindrilă cu una nouă!

Determinarea numărului şi a poziţiei de batere a cuielor funcţie de modelul şindrilei şi panta acoperişului

Consultați recomandările de montaj funcție de tipul, și modelul șindrilei.

Nailing location iko roof shingles
Placement of IKO nails in roof shingles 15° - 60°
Nailing location IKO roof shingles 60°-85°
Placement of IKO nails in roof shingles 60° - 85°
Nailing location IKO self-adhesive roof shingles 15°-60°
Placement of IKO nails in self-adhesive roof shingles 15° - 60°
Nailing location IKO self-adhesive roof shingles 60°-90°
Placement of IKO nails in self-adhesive roof shingles 60° - 90°
Nailing location IKO laminated roof shingles 9,5°-90°
Placement of IKO nails in laminated roof shingles

Fixarea neconformă în cuie

Una din cele mai frecvente probleme întâlnite în practică o reprezintă fixarea neconformă în cuie. IKO şi alţi producători de şindrile furnizează informaţii specifice privitoare fixării conforme a şindrilelor, ele fiind în marea majoritate identice. Din nefericire, urmarea acestor instrucţiuni pare a fi extrem de dificilă pentru mulţi din montatorii Europeni de învelitori. Cele mai frecvente greşeli întâlnite se datorează cuielor bătute adâncit sau poziţionate greşit.

Cuiele bătute adâncit

Marea majoritate a montatorilor folosesc pistoale pneumatice pentru baterea şindrilelor in cuie. În situaţia unui reglaj neconform a presiunii, cuiele sunt bătute adâncit, realizând o străpunge a armăturii plăcii de şindrilă, considerată o excludere de la acordarea garanţiei producătorului şi crescând riscul apariţiei decopertărilor şi/sau a infiltraţiilor.

Cuie poziţionate greşit

O altă greşeală întâlnită frecvent o reprezintă poziţionarea greşită a cuielor. În mod frecvent cuiele sunt poziţionate mult pre sus . Poziţionarea corectă a cuielor este la 2,5 cm deasupra fantelor ce generează modelul şi 2,5 cm faţă de capetele plăcii. În cazul şindrilelor Cambridge cuiele trebuie bătute în interiorul zonei de batere evidenţiate pe șindrile. Atunci când cuiul este poziţionat corect prinde şi zona de îmbinare de capăt a plăcii de şindrilă din rândul anterior. Dacă cuiul este bătut prea sus el nu mai prinde zona de îmbinare de capăt a rândului anterior şi reduce semnificativ performanţa la vânt (datorita apariţiei riscului de decopertare).

Exemplu de batere neconformă şi decopertare ca urmare a cuielor  poziţionate prea sus.

Rețineți: Pentru un montaj estetic şi durabil al şindrilelor bituminoase folosiţi doar cuie zincate, poziţionate şi bătute corect în conformitate cu prevederile ghidului de montaj!