Cambridge Xtreme 9,5°

IKO Cambridge Xtreme 95° (50)

Do tej pory gonty były rekomendowane wyłącznie dla połaci dachowych od 15° (minimum) do 85° C (maksimum).  
Cambridge Xtreme 9,5° przekracza minimalny zalecany spadek o ponad 35%! 
Jeśli chodzi o nachylenie maksymalne, to ten nowy samoprzylepny gont może być stosowany nawet na ścianach pionowych!   
Tak więc Cambridge Xtreme 9,5° to zarazem mnóstwo nowych możliwości dla dachów pochyłych: (!) w granicach pochyłości od 9,5° aż do 90°. 

Cambridge Xtreme 9,5° - Twoje korzyści:

  1. _Ekstremalne nachylenie: ≥ 9,5° (!)/≤ 90°
  2. _Ekstremalna odporność na silny wiatr i ulewny deszcz -
    Żaden inny gont nie zapewnia lepszej odporności na deszcz zawiewany przez wiatr w ekstremalnych warunkach atmosferycznych (burza, grad). 
    Produkt przetestowany i zatwierdzony przez Instytut KIWA-BDA w Holandii w 2014 r.
  3. _Ekstremalnie unikalny: pierwszy na świecie samoprzylepny gont laminowany