Inne spojrzenie na naroża oraz kalenice z sześciokątnych gontów

Nie są Państwo zadowoleni z wyglądu naroży oraz kalenic, jeśli sześciokątne gonty są układane metodą klasyczną? Prosimy się nie martwić; przygotowaliśmy dla Państwa alternatywne rozwiązanie. Prosimy o zapoznanie się z następującymi wskazówkami!

kalenice

.

Podczas montażu gontów sześciokątnych (np. ArmourShield lub Superglass Hex)  kalenica dachu i/lub naroże są pokryte przyciętymi gontami sześciokątnymi lub gontami prostokątnymi (Armourglass Plus lub Superglass 3T prostokątne) w tym samym kolorze.

Sześciokąt

.

Wielu dekarzy niechętnie kupuje dodatkowe gonty prostokątne aby pokryć kalenicę dachu i naroża, zmuszając właścicieli domów do zaakceptowania faktu, iż kalenica i naroża są pokryte gontami sześciokątnymi, co nie zawsze odpowiada gustom właścicieli.

Prostokątne gonty

.

Gąsior z sześciokątnych gontów, pokrywający kalenicę i naroża:

Zasadniczo można podzielić gonty sześciokątne (w tym przypadku ArmourShield) 2 cięciami, aby otrzymać 3 pełne tabliczki.

sposób nacięcia

.

Nasza wskazówka:

Należy rozciąć gont sześciokątny 3 cięciami, aby otrzymać 4 elementy. Należy rozmieścić te elementy, aby otrzymać 3 gąsiory (z pełnych tabliczek lub połączone z odciętych elementów).

propozycja cięcia

.

Należy zawsze przycinać 2 gonty za pomocą 3 cięć oraz 1 gont przy pomocy 2 regularnych cięć. Będą Państwo potrzebowali tę samą ilość pełnych tabliczek jak i odciętych elementów.

cięcia i układanie

.

Mogą się Państwo teraz przyjrzeć się różnicy dzielącej ułożone na ziemi elementy.

Podstawowy montaż i pokaz slajdów

1. Należy rozpocząć pracę z pełną tabliczką, przybijając ją dwoma 2,5-cm gwoździami po każdej stronie oraz od krawędzi spodniej. Należy pamiętać o odpowiedniej długości gwoździ – powinny one przejść przez klika warstw gontów oraz podłoże dachu. Zapobiega to zniszczeniu kalenicy lub naroża przez wiatr.

Wskazówka: Rozpocznij montaż od końca kalenicy w kierunku przeciwnym do dominującego kierunku wiatru.

instalacja kalenicy

.

2. Kontynuuj pracę z drugą częścią gąsiora (częścią odciętą), przybijając ten element w górnych rogach, 2,5 cm od każdej strony.

Wskazówka: Aby równomiernie rozłożyć elementy, należy umiejscowić ostatnią część gąsiora na końcu kalenicy lub naroża, a następnie odcisnąć kreskę kredą równolegle do kalenicy lub naroża. Dzięki temu Państwa gąsior będzie idealnie równy.

.

3. Na trzecią część gąsiora składa się pełna tabliczka, a umiejscowienie gwoździ jest identyczne jak w przypadku części nr 1.

Uwaga: “Widoczne gwoździe nie są dozwolone”

.

4. Czwarta część to kombinacja dwóch połówek, które przytwierdzono wbijając gwoździe w każdy z przeciwległych rogów. Te elementy, składające się z dwóch połówek, należy przytwierdzić w sumie 4 gwoździami!

instalacja 4 elementu

.

5. Należy powtórzyć sekwencję pierwszych czterech części w górę kalenicy lub naroża. Należy położyć ostatni gont, a widoczne główki gwoździ, które posłużyły do zamocowania tego gontu, powinno się pokryć klejem Shingle Stick.

Wskazówka: Należy nanieść parę granulek z innych listków w paczce na punkty pokryte klejem Shingle Stick, aby zadbać o walory estetyczne.

.

Pamiętaj: “Przed rozpoczęciem montażu w czasie zimnej pogody, należy umieścić gonty sześciokątne
w ogrzewanym pomieszczeniu, aby usprawnić procesy wyginania!"

.