GWARANCJA PLATYNOWA - dodatkowa gwarancja w ramach gwarancji całkowitej

 

Gonty IKO wyróżniają się wśród konkurencyjnych produktów w wielu aspektach. Należą do nich miedzy innymi:

 

  • wysoka jakość
  • bogata , unikalna kolorystyka
  • IKO wprowadziło na rynek pierwszy na świecie, laminowany gont, który można montować na spadkach od 9,5°, aż do pionowych ścian (Cambridge Xtreme)
  • ochrona GWARANCJĄ PLATYNOWĄ

Czy wiesz, co to jest gwarancja platynowa IKO?

Stanowi ona komfortową formę ubezpieczenia dla Ciebie na wypadek, gdyby gont, który został zamontowany na Twoim dachu miał wadę produkcyjną powodującą jego przeciekanie.

W zależności od kształtu gontu, który jest na Twoim dachu, w ramach gwarancji całkowitej , masz jeszcze dodatkową gwarancję na 15 lat ,10 lat  lub 5 lat .Ta gwarancja to Gwarancja Platynowa. Początek tej gwarancji przypada na datę montażu , ale nie późniejszą niż 6 miesięcy od zakupu gontów.

Przykład : jeżeli kupisz gonty 31 stycznia danego roku ( np. z uwagi na promocję ), a będą one montowane 15 wrześniu tego roku lub później, to okres Gwarancji Platynowej zaczyna swój bieg 1 sierpnia roku, w którym zakupiłeś gont.

Cambridge 53

W okresie Gwarancji Platynowej przysługuje Ci:

  • bezpłatna naprawa dachu lub bezpłatne nowe gonty
  • bezpłatna robocizna za ewentualny demontaż wadliwych gontów
  • bezpłatna robocizna za montaż nowych gontów
  • darmowe koszty transportu nowych  gontów i wywozu starych
  • ewentualny zwrot kosztów za Twój dobytek, który został zalany i zniszczony w skutek przeciekania wadliwego  gontu (np. sprzęt RTV, meble etc.)

IKO zadecyduje o sposobie zadośćuczynienia Twoich szkód: czy będzie to naprawa gontów lub ich całkowita wymiana na nowe. Każde z zastosowanych rozwiązań ma na celu uzyskanie Twojej najwyższej satysfakcji z rozwiązania problemu na Twoim dachu.

Po upływie Gwarancji Platynowej masz jeszcze wiele lat Gwarancji Całkowitej. W tym okresie możesz również reklamować gont na okoliczność przeciekania. IKO zastosuje wówczas wyliczenie kwoty rekompensaty proporcjonalnie tylko do wartości gontów ( nie będą brane już pod uwagę inne koszty inwestora, takie jak robocizna, obróbki blacharskie etc.). Szczegóły związane z tym wyliczeniem znajdują się w Tabeli Redukcyjnej, która stanowi integralną część Gwarancji Platynowej.