Biežāk pieļautās jumiķu kļūdas — 2. daļa

Lai jumta projekts izdotos, nepietiek tikai ar pareizajiem bitumena šindeļiem. Arī darbs ir jāpaveic pienācīgi, izvēloties pareizās montāžas metodes. Iepriekšējā rakstā apkopojām pirmās 5 visbiežāk pieļautās jumiķu kļūdas. Taču ar to kļūdu saraksts nebeidzas. Tagad aplūkosim 5 sekojošos jautājumus:

 

  • nepareiza bitumena šindeļu naglošana;
  • nepiemērotu naglu izmantošana;
  • šindeļu nepareiza salāgošana;
  • nepareiza pieslēgumu montāža;
  • veco pieslēgumu atkārtota izmantošana.

6.Nepareiza bitumena šindeļu naglošana

Ja bitumena šindeļi nav pareizi pienagloti vai izmantots mazāk naglu, nekā vajadzīgs, tie var noslīdēt, vai tos var noraut vējš. Katram bitumena šindelim ir jāizmanto vismaz četras naglas. Uz stāviem jumtiem katram bitumena šindelim jāizmanto vismaz sešas naglas. Naglu novietojums ir tikpat svarīgs kā naglu skaits. Katrai nākamajai bitumena šindeļu rindai ir pilnībā jāpārklāj naglas, saglabājot tās sausas. Visas naglas ir jāiedzen taisni jumta klājā. Saliektas, pārāk dziļi vai nepietiekami dziļi iedzītas naglas var izraisīt sūču veidošanos!

Risinājums

Uzmanīgi atbrīvojiet bitumena šindeļus un mēģiniet iedzīt līdz galam naglas, kas nav pietiekoši dziļi. Pārklājiet šīs vietas ar papildu bitumena mastiku. Taču ievērojiet piesardzību - pārlieku daudz mastikas var izraisīt burbuļu veidošanos! Atsegtās naglas pārklājiet ar bitumena šindeļa gabalu vai uzklājiet nedaudz mastikas Shingle Stick un dažas granulas.

nails

.

Correct nailing

Pareizs naglojums

7.Nepiemērotu naglu izmantošana

Standarta jumta naglas ir atskabargainas, ar nominālo diametru 2,7 mm un galviņas diametru vismaz 9 mm. Jumta naglām ir jābūt nerūsējošām un cinkotām. Pareizi novietotas un iesistas naglas ir vienīgā ieteicamā bitumena šindeļu nostiprināšanas sistēma!

Risinājums

Ja bitumena šindeļi ir piestiprināti ar skavām, vēlreiz piestipriniet katru bitumena šindeli ar atbilstošām jumta naglām un, ja nepieciešams, uzklājiet nedaudz Shingle Stick mastiku. Ja dēļ sarūsējušas naglas izveidojusies sūce, mēģiniet salabot šo vietu, izmantojot Shingle Stick mastiku. Ja tas nelīdz, jums jāapsver doma par jaunu jumtu.

IKO Nails

Cinkotas IKO naglas

8.Nepareiza bitumena šindeļu salāgošana

Bitumena šindeļi ir jāsalāgo gan horizontāli, gan vertikāli. Labākais veids, kā nodrošināt, ka bitumena šindeļi ir horizontāli salāgoti, ir novilkt līniju ar krītu. Īpaši ieteicams novilkt līniju ar krītu jumtiem, uz kuriem tiks klāti taisnstūra plākšņu bitumena šindeļi. Laminēto bitumena šindeļu apakšējā mala ir jāsalāgo ar iepriekšējās kārtas bitumena šindeļu zigzagveida augšējo malu. Novietojot bitumena šindeļu kārtu pārāk augstu, palielinās iespēja, ka vējš noraus bitumena šindeļus, vai zem tiem pakļūs slīpais lietus ūdens.

Risinājums

Ja jumtā nav sūces, tas ir tikai vizuāls defekts.

wrong alignment shingles

.

Horizontal chalkline

Ar krītu horizontāli novilkta līnija palīdzēs pareizi salāgot bitumena šindeļus

9.Nepareiza pieslēgumu montāža

Metāla pieslēgumi ir vajadzīgi ap skursteņiem, jumta logiem, pie sateknēm un sienu tuvumā. Skursteņu pieslēgumi novērš sūču veidošanos, un tie vienmēr jānovieto zem bitumena šindeļiem. Sānu sienu pieslēgumi jeb pakāpienveida pieslēgumi ir jāpārklāj ar piemērotu virsplāksni/nosegplāksni.

Risinājums

Ja pieslēgumi nav pienācīgi uzstādīti, izvelciet naglas un pabīdiet zem bitumena šindeļiem jaunu pieslēgumu. Nostipriniet jauno metāla pieslēgumu un bitumena šindeļus ar Shingle Stick mastiku. Neaizmirstiet par pieslēguma virsplāksni/nosegplāksni!

Improper flashings

.

10.Veco pieslēgumu atkārtota izmantošana

Mainot jumta segumu, vecie pieslēgumi var izskatīties izmantojami, taču vienmēr pastāv iespēja, ka tie ir caurdurti vai bojāti. Jauni metāla pieslēgumi neprasa lielus finansiālus ieguldījumus. Vienmēr izmantojiet jaunus metāla pieslēgumus.

Risinājums

Ja vara vai alumīnija pieslēgumiem nav redzamu caurumu un tie nav bojāti, pieslēgumus var nemainīt. Visi pārējie pieslēgumi ir jāmaina.

reused flashings

.

New flashing

Pareizi uzstādīts jauns pieslēgums

Neaizmirstiet ielūkoties mūsu tīmekļa žurnālā, jo drīz tiks publicēts nākamais raksts par 5 citām biežāk pieļautām kļūdām!

Jūs allaž varat iepazīties ar pareizām montāžas metodēm mūsu tīmekļa vietnē. Lai izdodas!