Pareiza un precīza pienaglošana ir būtiska bitumena šindeļu jumta veiktspējas nodrošināšanai

Bitumena šindeļi ir viens no visvienkāršāk uzklājamajiem jumta segumiem, tomēr ir jāievēro specifiski un precīzi montāžas noteikumi. Lai droši nostiprinātu bitumena šindeļus, ir nepieciešams noteikts jumta naglu skaits, kas jāiesit vajadzīgajā vietā - naglošanas zonā. Precīza pienaglošana ietekmē bitumena šindeļu veiktspēju, kas ir noteikta Starptautiskajā celtniecības kodeksā.

Pareiza naglu iesišana koka klājā (bilde)

Vispārējie piestiprināšanas noteikumi

Pareiza piestiprināšana ir būtiski svarīga, lai nodrošinātu jumta veiktspēju. Lai bitumena šindeļu uzklāšanas procesā naglošana notiktu pareizi:

 • izmantojiet atbilstoša veida, izmēra un diametra naglas, kā norādīts montāžas instrukcijā;
 • izmantojiet nerūsējoša materiāla naglas;
 • izmantojiet vienam bitumena šindelim ieteikto naglu skaitu;
 • izvietojiet naglas saskaņā ar bitumena šindeļa specifikācijām;
 • pirms naglošanas pareizi izkārtojiet bitumena šindeļus, lai izvairītos no tā, ka iepriekšējās kārtas naglas paliek atsegtas;
 • iedzeniet naglu taisni līdz bitumena šindelim;
 • nebojājiet bitumena šindeļa virsmu ar naglas galviņu;
 • nedzeniet naglas koka klājā zaru vietās vai plaisās;
 • nepareizu naglojumu izlabojiet uzreiz;
 • vienmēr pienaglojiet bitumena šindeli secīgi no viena gala līdz otram, lai tas līdzeni atrastos uz jumta;
 • ievērojiet montāžas instrukcijas, kas attiecināmas uz īpašiem naglošanas  veidiem, piemēram, stāviem jumtiem un vējainos apgabalos, kā arī jebkuras citas īpašās prasības;
 • rīkojieties atbilstoši vietējiem būvnoteikumiem.

Ja nagla nav iesista klājā pareizi un to nesanāk iesist dziļāk vai pareizi, izvelciet naglu, aizpildiet caurumu bitumena šindelī ar bitumena mastiku un tuvumā iesitiet citu naglu. Ja nepieciešams, nomainiet visu bitumena šindeļa loksni.

Nepareiza šindeļu naglošana

Viens no biežākajiem bitumena šindeļu defektiem ir nepareiza pienaglošana. IKO un citi bitumena šindeļu ražotāji sniedz speciālas norādes tam kā piestiprināt bitumena šindeļus. Vairuma ražotāju norādes ir diezgan līdzīgas. Diemžēl daži jumiķi nepievērš šīm norādēm pietiekamu vērību, tādēļ mēs vēlamies izcelt divus visbiežāk konstatētos bitumena šindeļu naglošanas defektus: pārāk dziļi iedzītas naglas un nepareizi novietotas naglas.

Pārāk dziļi iedzītas jumta naglas

Pārāk dziļi iedzītas naglas

Daži jumiķi bitumena šindeļu piestiprināšanai izmanto pneimatiskās pistoles. Ja ir uzstādīts pārāk augsts spiediens, naglas tiek iedzītas bitumena šindeļos pārāk dziļi. Ja tā notiek, to galviņas iegriežas bitumena šindeļa materiālā. Tas anulē bitumena šindeļu ražotāja garantiju un krietni palielina iespēju, ka bitumena šindeļi kļūst vaļīgi un tiek aizpūsti (dažkārt pat veselas loksnes).

Atcerieties! Tikai pareizi novietotas un iesistas naglas ir vienīgā ieteicamā sistēma bitumena jumta šindeļu nostiprināšanai!!!

What nails to use for installing roof shingles properly?