Jumta klāja materiāli stabilas jumta virsmas nodrošināšanai

Izturīgs jumts sākas no pamata, proti, no jumta klāja, kas piemērots naglošanai un bitumena šindeļu uzklāšanai. Jumta klājam izmantoto materiālu veidam, klasei, biezumam un montāžai jāatbilst attiecīgo vietējo būvnoteikumu un tiesību aktu prasībām.

Jumta klājam ir jābūt stabilam, gludam un ar stingru virsmu, kurai var viegli un, jo svarīgāk, droši piestiprināt bitumena šindeļus. Jumta klājam ir jābūt izturīgam, lai:

 • noturētu jumtam nepieciešamos materiālus un strādniekus;
 • droši noturētu triecienslodzi, piemēram, bitumena šindeļu pakas;
 • noturētu pastāvīgo slodzi, piemēram, smagu sniegu;
 • spētu pretoties spēcīgam vējam;
 • nodrošinātu stingru pamatu naglām.

Visi šie nosacījumi jāizpilda arī attiecīgā bitumena šindeļu veida kalpošanas laikā.

 

3 jumta klāja materiāli, kurus iesakām.

1. Līmētais finieris jeb saplāksnis

Finiera plāksnes ir izgatavotas no plānām, kopā salīmētām koka kārtām, katru kārtu sagriežot taisnā leņķī attiecībā pret blakus esošajām kārtām, lai panāktu augstāku stiprības un dimensionālās stabilitātes līmeni. Parasti plāksni veido nepāra skaits kārtu, lai ārējo kārtu šķiedru virziens sakristu.

Plywood roof deck

.

Aspekti, kam montāžas laikā jāpievērš uzmanība:

 • klājiet plāksnes paralēli kores līnijai, veidojot vertikālus zigzagveida savienojumus. Vertikālajiem plākšņu savienojumiem ir jābūt atbalstītiem visā to garumā un kārtīgi pienaglotiem;
 • nodrošiniet pietiekamu atbalstu, novietojot spāres ne vairāk kā 600 mm attālumā citu no citas;
 • saplākšņa plāksnes ir jāklāj, atstājot starp tām 3 mm spraugu (ja vien ražotājs nav norādījis citādi).

2. Orientētās kokskaidu plāksne (OSB)

Plāksnes, kuras veidotas no savstarpēji perpendikulāri izkārtotām plānu taisnstūra koka sloksnīšu vai skaidu kārtām, kas ir sapresētas un salīmētas kopā ar ūdensnecaurlaidīgu, ārdarbiem paredzētu saistvielu. Kārtas ir izvietotas pēc tāda paša principa kā saplāksnim, un OSB plāksnēs var būt trīs līdz piecas kārtas. Ārējās kārtas ir izkārtotas garenvirzienā, lai paaugstinātu izturību un stingrību plākšņu salāgošanas virzienā, t. i., pāri spārēm un kopnēm.

OSB ir paredzētas izmantošanai nenesošajās un citās konstrukcijās. Eiropā bitumena šindeļu jumtu segumiem var izmantot divu pamata klašu OSB. 

 • OSB/3: nesošām konstrukcijām izmantošanai mitrumā.
 • OSB/4: paaugstinātas noslodzes nesošām konstrukcijām izmantošanai sausā vidē vai mitrumā.

Bitumena šindeļu jumtu konstrukcijās var izmantot tikai OSB/3 un OSB/4 plāksnes. OSB plāksnes ir jāklāj, atstājot starp tām 3 mm spraugu. Tas nav nepieciešams, izmantojot spundētās plāksnes. Atcerieties, ka plāksnes var uzsūkt mitrumu un izplesties, izraisot deformāciju, izliekšanos vai ieliekšanos.

OSB roof deck

.

3. Koka dēļi

Saplākšņa vietā var izmantot arī koka dēļus. Tomēr, lai samazinātu deformācijas iespējamību, raugieties, lai dēļu platums nepārsniegtu 150 mm un tie būtu apmēram 24 mm biezi.

Tāpat, ir svarīgi veidot zigzagveida savienojumus. Ja vairāki blakus esoši dēļi tiek savienoti uz tā paša balsta/spāres, ir iespējama deformācijas izraisīta jumta klāja izkustēšanās, bitumena šindeļu kārtā veidojoties plaisai. Visiem dēļiem jābūt apstrādātiem, lai tiem būtu optimāls mitruma līmenis. Nekad neizmantojiet neizžāvētus, nesen sazāģētus vai veidņu kokmateriālus.

Lai novērstu locīšanos, ir jāizmanto pietiekami daudz stiprinājumu. Katrs dēlis pie spāres ir jāpiestiprina ar vismaz divām naglām.

Wood board roof deck

.

Jumta klāja biezums attiecībā pret laidumu

Jumta koka konstrukcijas izbūves laikā izvēlētais spāru attālums ir atkarīgs no pagaidu un pastāvīgās jumta slodzes, kā arī tā formas. Attālums starp spārēm svārstās no 600 mm līdz 1500 mm. Atkarībā no šī attāluma tiek izmantotas atšķirīgas dažāda biezuma un materiāla sagatavošanas kārtas. Lūdzu, skatiet vietējos būvniecības noteikumus vai statistiskos aprēķinus. Zemāk norādītajā tabulā ir sniegti dati tikai informatīviem nolūkiem.

 

Attālums starp spārēm (mm) Minimālais saplākšņa biezums (mm) Minimālais OSB-3 biezums (mm) Minimālais dēļa biezums (mm)
600 12 12 20
900 18 18 23
1200 21 21 30
1500 27 27 37

Padomi koka klāja problēmu samazināšanai

 • Kārtīgi ventilējiet bēniņus. Tas samazina jumta klāja paneļu uzsūktā mitruma daudzumu, un tādējādi arī koksnes izplešanās un saraušanās apmēru. Šīs kustības nereti var izraisīt bitumena šindeļu locīšanos.
 • Pirms montāžas ļaujiet klājam paredzētajiem paneļiem (saplāksnim, OSB) aklimatizēties un piemēroties apkārtējās vides mitruma līmenim. Tas samazina piebriešanu pēc paneļu montāžas un novērš bitumena šindeļu izliekšanos.
 • Piestiprinot paneļus pie jumta karkasa, atstājiet 3 mm atstarpi no visām pusēm.
 • Lai saglabātu koksni sausu, tūdaļ pēc montāžas pārklājiet jumta paneļus ar apakšklāju.

Neatbilstoši jumta klāja materiāli

 • Kokšķiedras plāksnes
 • Ģipškartons
 • Vieglbetons
 • Izolācijas plāksnes

Šie materiāli nav izmantojami tādam jumta klājam, kuram tieši uzklāj IKO šindeļus. Šādi materiāli nespēj nodrošināt piemērotu virsmu bitumena šindeļu stiprināšanai ar naglām. Tieša bitumena šindeļu uzklāšana var veicināt pārlieku dziļu vai nepietiekamu naglu iedzīšanu. Pārāk dziļi iedzīti stiprinājumi var sabojāt bitumena šindeļus, palielinot iespējamību, ka vējš tos var noraut, vai ka slīpā lietus vai ledus sablīvējuma gadījumā radīsies sūce.

Nepietiekami dziļi iesistu naglu galviņas var traucēt bitumena šindeļu hermetizācijai, samazināt noturību pret vēju un saplēst augstāk esošus bitumena šindeļus, izraisot sūces rašanos.

Pirms IKO šindeļu uzklāšanas jumta klāja virsma ir jānoklāj ar jumta klājam piemērotu materiālu un jāierīko atbilstoša ventilācija.

.

.