IKO Podloge

IKO Podloge - Armourbase Pro Underlayment
Armourbase Pro installation
Colour

IKO Podloge

Postoje 4 vrste IKO Armourbase Podloga u našoj ponudi:

IKO Armourbase ECO

IKO Armourbase PRO

IKO Armourbase PRO PLUS

IKO Armourbase STICK

Preuzimanja

Datoteka sa tehničkim podacima
Datoteka sa instrukcijama za montažu

IKO stručnjak za šindre nudi nekoliko različitih vrsta podloga:
Podloga se sastoji od zasićenog bitumena koji se koristi ispod primarnoga pokrova  kako bi pružila dodatnu zaštitu od prodora vode u krov.

Na svim krovnim površinama, IKO preporuča da se koriste podloge ispod krovnih šindri.

Zahtjevi za prikladnu podlogu za krovne šindre su:

  • Da zaštiti drvenu konstrukciju od utjecaja lošeg vremena prije i tjekom postavljanja krovnih šindri.
  • Da pruža sekundarnu zaštitu krovovima od šindrama u lošim vremenskim uvjetima i kod prodiranja vode, na primjer, pri podizanju kišnice kroz kapilarnu atrakciju, pri kiši koja je tjerana vjetrom i pri topljenju leda u nakupinama na krovu.
  • Da pruža zaštitu u slučaju da oluja ošteti krov.
  • Da smanji oscilacije u ravnini krovne podloge za ugradnju šindre koja je uzrokovana podložnim pločama različitih debljina.
  • Da bude dio krovnog sistema koji  zadovoljava lokalne norme za zaštitu od požara

Are you wondering which underlayment is the right fit for your roof?
Request your sample here so you can check the quality yourself!

Instrukcije za ugradnju

Postavit podlogu u ravnini što je više moguće da bi se spriječilo prenošenje neravnina na površinu šindra. Postavit paralelno sa žlijebom i sljemenom.

Nagibi između  9,5°- 20°

Opcija 1:
Preporučljivo je da se cijeli krov pokrije sa IKO Armousbase ljepljivom podlogom koja ce zatvoriti i pobrtviti cijelu površinu. Krajnji preklopi po vertikali moraju biti 15 cm a horizontalni preklopi 10cm.

Opcija 2:
Koristit IKO Armourbase podlogu (ECO ili PRO) da pružiti duplo pokrivanje podloge krovne podloge. Odrežite početnu traku širine 50cm te je postavite na krovnu podlogu po horizotali, zatim postavite sljedeću traku  uz horizotalni preklop  od 50 cm i preklopa po vertikali od 30cm.

Opcija3:
Koristit oko 80% manje materijala ili uštedi  44% tvojih troškova u usporedbi sa opcijom br.2 (sa 50 cm preklapanjem sa Eco ili Pro) i koristiti IKO Aromurbase Pro PLUS. Jedinstveni proizvod u rasponu podloga!

Nagibi između 21° i 85°:
Cijela krovna površina bi trebala biti pokrivena sa IKO Armourbase podlogom ili adekvatnom podlogom za šindru.

Podloga bi trebala biti postavljena paralelno sa žlijebom i sljemenom sa minimalnim preklopom 10cm po horizontali i 15cm preklopa po vertikali na spojevima.
Na svim IKO Armourbase podlogama nalazi se linije za preklop po horizotali u širini od  10cm radi lakšeg preklapanja.
Osigurati podlogu sa adekvatnim brojem čavla da ju drži na mjestu do ugradnje krovne šindre.