Blog

Oznake: 
IKO Shingles, better quality, bitumen, roof protection
Upoznajte IKO asortiman PLUS-a! Zamjena tradicionalnoga bitumena sa APP modificiranim bitumenom osigurat će za Armourglass, Victorian i Diamant krovne šindre još više vrhunskih svojstava.
Oznake: 
asfalt, bitumen
Vremenski Veteran! Upotreba bitumena seže još u davna vremena antičkoga doba, a šindra je po prvi puta upotrebljena od strane Kelta i Rimljana, te dalje u Srednjem vijeku . Prve šindre su bile tipične veličine i bile su napravljene od kamena, a kasnije od kore i drveta. Tijekom 18. stoljeća zbog velike potražnje drveta za izgradnju brodova u pokrovnim materijalima...