Armourglass PLUS

Armourglass PLUS - Black

 

Šindel Armourglass PLUS daleko překračuje nejpřísnější celosvětové standardy.

Tyto střešní šindele obsahují APP modifikovaný asfalt.

I když naše nejdostupnější šindele Superglass a Superglass Biber nabízejí vysokou kvalitu, můžete si představit, že tento APP modifikovaný asfalt posouvá šindele Armourglass PLUS do ještě vyšší úrovně kvality.