Proč je bleskosvod tak důležitý?

Léto je část roku, kdy se vyskytuje hodně bouří, často sprovázených blesky. I když je to úžasný přírodní úkaz, může způsobovat problémy. Ochrana Vašeho domu před bleskem může zachránit život Vám, Vašim blízkým, ochránit dům, jeho vybavení a všechny elektrické komponenty.

Naneštěstí nemůžeme zabránit zásahu blesku do Vašeho domu. Ale co můžete udělat, je zmírnění následků úderu blesku tím, že budete mít profesionálně nainstalovaný systém ochrany před bleskem na Vašem domě. 

 

Vysvětlení ochrany před bleskem.

Úloha bleskosvodu je jednoduchá. Poskytuje “cestu”, po které může být blesk odveden. Pokud je Váš dům chráněný bleskosvodem, zničující síla blesku bude nasměrovaná do země. Díky tomu Váš domov, rodina I majetek zůstane bez újmy.

Systém ochrany před bleskem se skládá ze vzdušných terminálů (tyčí), vodičů (drát), kovových spojů a uzemnění (tyče v zemi), určených na ochranu konstrukce budovy a jejích obyvatelů. 

Odborná instalace

Správně nainstalovaný bleskosvod dodá Vám a Vaší rodině nejenom klid, když bude bouře, ale také zvyšuje hodnotu Vašeho domu. Důležité je, aby byl bleskosvod instalovaný kvalifikovaným odborníkem. Všechny materiály a metody musí být v souladu s místními stavebními předpisy. 

Důležité: Některé pojišťovny Vám dům nepojistí, pokud nemáte funkční systém ochrany před bleskem!!! Instalace bleskosvodu určitě stojí za zvážení!