Pokládka nároží a hřebene

Máte-li položenou IKO krytinu oblých tvarů (Superglass-Biber, Victorian nebo Biber-Shield), ujistěte se, že jste pro pokrytí nároží a hřebenů objednali obdélníkový šindel stejné kategorie a barvy
Máte-li položen šindel Cambridge Xpress, pro hřeben objednejte šindel Superglass v příslušné barvě. Z jednoho balíku šindele Superglass vytvoříte 9 bm hřebenového šindele.

Podívejte se také na náš videonávod k instalaci nároží a hřebenů.